Politisk enighed mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet giver nye og forbedrede forhold til ofre for seksuelle overgreb.

Ofre for seksuelle overgreb er i en sårbar situation. Det betyder, at de kan have behov for at tale med en bistandsadvokat, inden de kontakter politiet for at anmelde den seksualforbrydelse, de har været udsat for. På samme måde kan ofrene have behov for at tale med en bistandsadvokat efter en retssag for at få gennemgået forløbet. Det giver lovgivningen ikke mulighed for i dag. Men et flertal bestående af regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet mener, at dette bør ændres. Derfor er de enige om at styrke rådgivningen for ofre for seksuelle overgreb.

Justitsminister Nick Hækkerup:

-Vi skylder ofre for voldtægt og andre seksuelle overgreb et langt bedre møde med retssystemet, så de trygt tør anmelde de forbrydelser, de har været udsat for. Derfor er jeg glad for, at et flertal af Folketingets partier er enige om at styrke rådgivningen for ofrene. Det er endnu et vigtigt skridt i vores fælles kamp mod seksuelle overgreb.

Retsordfører Kristian Hegaard (RV):

-Samtykkeloven er en milepæl i retssikkerheden for ofre udsat for seksuelle overgreb. Men det kan ikke stå alene. Mange anmelder stadig ikke overgreb. Der er behov for hjælp og rådgivning til ofrene i mødet med retssystemet. Derfor er Radikale Venstre glade for at styrke retssikkerheden yderligere med adgang til bistandsadvokater inden anmeldelse af seksuelle overgreb.

Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):

-Jeg er glad for, at vi øger bistanden både før og efter sagen. Når man er blevet voldtaget, er man meget sårbar. Derfor er det afgørende med en bistandsadvokat, som kan hjælpe offeret i mødet med retssystemet. Vi ved, at når man har en bistandsadvokat, så fører det oftere til dom. Aftalen er et skridt på vejen til flere offerrettigheder og ligger i fin forlængelse af samtykkeloven. Næste skridt må være at sikre hjælp til at søge erstatning samt gratis psykologhjælp til ofrene.

Retsordfører Rosa Lund (EL):

-En styrket retssikkerhed for voldtægtsofre var et afgørende krav for Enhedslisten ved finanslovsforhandlingerne. Derfor er vi rigtig glade for, at det er lykkedes os at sikre ofre for voldtægt ret til bistandsadvokat allerede inden første afhøring og hele vejen gennem forløbet. Fordomme og victimblaming fylder desværre stadig meget i voldtægtsofres møde med politi og retssystem. Det skal udvidet adgang til kvalificerede bistandsadvokater hjælpe til at gøre op med.

Retsordfører Torsten Gejl (ALT):

-Seksuelle overgreb er groft magtmisbrug, og samfundet bør altid gøre sit til, at ofre får den nødvendige hjælp. Alternativet er derfor glade for, at der nu kommer bedre hjælp til ofrene.

Aftalen er en opfølgning på finansloven for 2021, hvor regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev enige om, at ofre for seksuelle overgreb skal have bedre støtte og vejledning gennem retssystemet.

Netop en styrket rådgivning til ofre for voldtægt var blandt anbefalingerne fra det nedsatte ekspertpanel [Ekspertpanel vil løfte indsatsen mod voldtægt – Justitsministeriet], der i 2018/2019 så nærmere på voldtægtsofres vej gennem retssystemet.

Partierne er konkret blevet enige om en model, hvor ofre for seksuelle overgreb skal have ret til at få vejledning fra en bistandsadvokat, før overgrebet anmeldes til politiet, samt en opfølgende samtale med en bistandsadvokat efter retssagen. Den udvidede adgang til rådgivning fra en bistandsadvokat skal styrke ofrenes retssikkerhed og sørge for, at ofrene oplever en større tryghed i forbindelse med straffesagen. Ordningen er et supplement til den eksisterende ret til beskikkelse af en bistandsadvokat efter anmeldelse af sagen til politiet.

Aftalen indebærer følgende:

-Ofre for seksuelle overgreb kan få vejledning fra en bistandsadvokat før anmeldelse af overgrebet til politiet.
-Der indføres konkrete dokumentationskrav for bistandsadvokaterne i forbindelse med honoreringen af advokaternes vejledning af ofre for seksuelle overgreb.
-Ofrenes adgang til vejledning fra en bistandsadvokat etableres med udgangspunkt i de gældende bistandsadvokatlister, som skal kommunikeres til myndigheder og organisationer med kontakt til ofre for seksuelle overgreb samt offentliggøres på myndighedernes hjemmesider.
-Der udarbejdes klare retningslinjer for bistandsadvokatens rolle og arbejde i samarbejde med relevante aktører på området.
-Ofre for seksuelle overgreb kan få en opfølgende samtale med bistandsadvokaten efter en retssag med henblik på at få forklaret dommen og den pågældendes rettigheder og muligheder. Der kan desuden efter behov ydes vejledning om en eventuel efterfølgende erstatningssag.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer