Niels Martin Vind (Venstre) er ny i Fredericia Byråd, og sammen med partifællen, Peder Tind, har han været på virksomhedsbesøg. Formålet var, at de vil bygge bånd mellem byrådet og det politiske niveau i Fredericia.

I forbindelse med konstitueringsaftalen blev Niels Martin Vind udpeget til Business Fredericias bestyrelse, hvor han er byrådets repræsentant sammen med borgmester Steen Wrist. For at få fingren på pulsen har han sammen med Peder Tind besøgt de to lokale virksomheder, Andressen’s VVS og Energy Cool.

– Den seneste erhvervsundersøgelse fra Dansk Industri viste, at virksomhederne i Fredericia føler sig langt væk fra det politiske niveau. Bl.a. derfor ser de to politikere det som væsentligt at komme ud til virksomhederne og anerkende deres indsats for deres lokale engagement. Det var tydeligt ved begge besøg, at de to virksomhedsejere brænder for kommunen og føler et stort ansvar ved fx at stille sig til rådighed som mentorer for udsatte unge, der har svært ved at få foden indenfor arbejdsmarkedet, siger Niels Martin Vind.

Peder Tind og Niels Martin Vind hos Andresens VVS. (Foto: Privat)

Samtidig gav besøgene politikerne input, som de dels kan tage med i Venstres indspil til det politiske arbejde i forhold til erhvervslivet og dels input, som Niels Martin Vind kan bruge i sit fremtidige arbejde i Business Fredericia.

Nogle af de ting politikerne bed mærke i, var et større fokus på de unges uddannelsesvalg i retning af erhvervsuddannelserne. Bud på at få flere unge til at vælge håndværksvejen var mere mesterlære og praktik i 7.-8. klasse ligesom erhvervsuddannelserne og virksomhederne bør lave en fælles PR-indsats blandt andet med virale videoer.

En anden pointe var tilførelse af flere midler til Business Fredericia. Dermed kan der fx opnås større muskler til en udviklingspulje, som virksomhederne, herunder iværksættere, kan søge i. Fonden kunne døbes Fredericia Fonden, og kan ligeledes få tilført midler fra erhvervslivet.

Niels Martin Vind vil give en store erhvervspolitiks viden til byrådets arbejde, og han opfordrer derfor byens virksomheder til at invitere ham eller andre politikere fra byrådet på besøg, og på den måde vil han bygge et bånd mellem virksomhederne og byrådet, som bringes tættere sammen