D. 11.februar 2016 var der et læserbrev i Fredericia Avisen “Er Region Syddanmark i lommen på kommunerne?“, samme læserbrev kunne man læse i Elbobladet d.17. februar 2016, efter at have læst den endnu engang følte jeg som bisidder, at det var nødvendigt at kommentere det.

Indlæggelse er en dyr affære og en genindlæggelse for de samme symptomer er dobbelt så dyr. og sådan kunne jeg fortsætte. Det er der jo ikke megen besparelse i, som hvis kommunerne havde de rigtige planer klar til hjemvendte patienter, hvilket ikke blot ville være en besparelse for kommunerne, men også regionerne ja på hele det offentlige budget, men det vigtigste af alt er de personer, som det drejer sig om hurtigst mulig kommer på rette spor igen og måske kan bidrage til vores fælles bedste.

Alt for mange menneskeskæbner går tabt i et sådan system, og når man har en repræsentant fra f.eks. Fredericia Kommune siddende både i Region Syd og Fredericia Byråd, så er det svært at forstå, at der slet ikke er nogen kommunikation Region og Kommune imellem, som kan se, at det er en fuldstændig tåbelig måde, det kører på, man kan blot se på Regionens valg til rehabiliteringsteam i kommunerne, der nærmest er en cirkusforestilling, som man betaler dyrt for, desuden har man i forvejen betalt dyrt for adskillige speciallægeerklæringer, for så har man også sat et flueben der, men sagsbehandlerne i kommunerne ved jo langt mere om borgernes sygdom og behandling samt deres fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet end speciallægerne, se her kunne f.eks. Fredericia Kommune spare mange penge, når man alligevel selv vil løse opgaverne, men på den anden side får man jo også papirene udfærdiget, så de passer ind til Fredericia Kommunes spareplaner på syge og handicappede.

Alt for mange penge fosser ud af de offentlige kasser til lappeløsninger, uden at der sker noget konstruktivt omkring borgerne. Fredericia Kommune er så heldig også at have et Byrådsmedlem, der også sidder i Folketinget, som vi heller ikke mærker meget til, borset fra at cykelstierne skal ryddes for sne om vinteren på Kystvejen. Den bedste indfaldsvinkel til at vedkommende kunne få det op på højeste plan, hvor sådanne ting kunne drøftes med henblik på at få hjulpet så mange som muligt af syge og handicappede borger til et værdig liv, istedet for at deres liv går i stykker på grund af en dårlig behandling og økonomi, for det er nok det eneste, som ikke hjælper på hverken syge eller handicappedes gejst til at komme videre.

Jeg har tidligere ladet mig fortælle, at det var rigtig godt at politikerne kunne vise ansigt både i Regionen og i Folketinget, når de sad i Kommunerne, da det ville komme deres kommune til gavn. Jeg går ud fra, at formålet også er, at man har pulsen på problemerne, da kommunerne er grundfundamentet, men efterhånden tror jeg mere og mere på, at det er for egen vindings skyld, for jeg oplever ikke, der sker noget, der forandre noget i min egen kommune på området. Eller er det Kommunen som sidder i lommen på Regionen eller måske KL?

Karen Møberg
Blåhøj 12
7000Fredericia