Danske Medier og Foreningen af Lokale Fritstående Journalistiske Internetmedier har begge sendt et brev til Kulturminister Joy Mogensen, hvor der ønskes en ekstraordinær hjælp i en ekstraordinær tid. Der er velvilje hos en række af Folketingets partier, der også anerkender behovet for at hjælpe alle medietyper – og ikke kun trykte medier, som Danske Medier foreslår.

I et brev til Kulturminister Joy Mogensen og Folketingets medieordførere har Danske Medier, en brancheorganisation for en gruppe medier i Danmark, beder de om at ”genaktivere sidste års ’Pulje til kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter ifm. COVID19’ udelukkende for de lokale (print)ugeaviser samt at oprette en (print)ugeavispulje på 25 mio. kr. årligt de næste fem år og gøre den gældende allerede fra i år”.

Dette ønske vækker harme hos Foreningen af Lokale Fritstående Journalistiske Internetmedier, der kalder ønsket for ”stærkt konkurrenceforvridende”. Ønsket om en Coronahjælpepakke bakker de op om, men de understreger i et brev til Ministeren, at det skal være på ordentlige og lige vilkår.

Hos Folketingets medieordfører lytter man til ønsket fra de to organisationer – og flere ordførere ønsker en støttepakke, der tilgodeser alle medier og ikke blot de trykte medier, som ønsket lyder fra Danske Medier.

I april 2020 landede et enigt Folketing en hjælpepakke for medierne med udgangspunkt i, at ”Nyhedsmedierne er ramt af fald i annonceindtægter som følge af COVID-19 situationen. Der er derfor behov for midlertidigt at kompensere for dele af de tabte annonceindtægter for at sikre den fortsatte nyhedsdækning og afbøde COVID-19 initiativernes effekter på denne gruppe medievirksomheder”. I foråret 2020 afsatte Folketinget midler til en sådan hjælpepakke, der endte med at beløbe sig til 180 millioner kroner.

Denne hjælpepakke kom i kølvandet på, at de traditionelle medier i en årrække ikke har kunnet opretholde hverken deres abonnenter eller deres annonceindtægter. Corona kan ikke tilskrives det manglende annoncesalg alene, det vil en gennemgang af regnskaberne for de seneste år vise meget klart. De medier der er samlet i Danske Medier og ønsker at en hjælpepakke kun skal komme de trykte aviser til gavn får og har gennem mange år fået støtte i millionbeløb.

Ordførere i Folketinget er klar til at se på en hjælpepakke – og ikke blot til trykte medier

Brevene fra henholdsvis Danske Medier og Foreningen af Lokale Fritstående Journalistiske Internetmedier er blevet sendt til både Kulturminister Joy Mogensen samt til Folketingets medieordførere. Hos medieordførerne er der en velvillighed at spore, men flere ordførere peger på et kritisk lavt implementeringsniveauet for medieforliget fra 2018. Her peger de på, at en ordentlig implementering af dette forlig ville have givet et mere sikkert udgangspunkt for både traditionelle og online nyhedsmedier.

Konservative: Ministeren skal i tale

Medieordfører for Konservative, Birgitte Bergman, er klar til at hjælpe de trængte medier, men før man kan begynde at tale om dette, skal der styr på den gamle og den kommende medieaftale. Konservative savner svar fra Ministeren, forklarer hun.

Birgitte Bergman

– Vi har haft forventninger om, at vi skulle i gang med medieforhandlingerne, for der er mange løse ender og mange ting der ikke er blevet implementeret for medieaftalen fra 2018. Derfor har vi, Venstre og Konservative, indkaldt Ministeren i samråd for at få svar på spørgsmålene om blandt andet hvad medierne kan forvente, for halvdelen af aftalen er ikke blevet implementeret. Vi kan ikke få en udmelding om hvornår medieforhandlingerne kommer. Det er det svar vi søger at få til samrådet i uge 9, siger Bergman til AVISEN.

Opråbet fra mediebranchen bliver modtaget med den største alvor hos De Konservative.

– Jeg synes det er et helt reelt opråb, det er vi meget bevidste om. Det er derfor vi skal have gang i medieforhandlingerne og i øvrigt have kigget endnu engang på hvordan vi kan gøre. Da vi lavede pakken sidste år, var det også en meget presset minister, der havde et udspil på 40 millioner, men vi endte på 200 millioner. Vi ser ind i et fortsat hårdt jerngreb med nedlukningen – og det breder sig som ringe i vandet, at man holder detailbutikkerne lukket. Og det er dem der i høj grad er med til at drive annoncemarkedet for lokalaviserne, forklarer Birgitte Bergman.

– I den medieaftale der blev indgået i 2018, der afsatte vi netop midler til uafhængige netmedier. Det er netop ikke blevet gennemført. Så jeg kan godt forstå at de uafhængige netmedier er bekymrede. Det understreger behovet for, at vi implementerer den medieaftale der allerede er indgået, lyder det afslutningsvist fra den konservative medieordfører.

Dansk Folkeparti: Alle medier er trængt, ikke kun printede ugeaviser

Dennis Flydtkjær, medieordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at hive de nødvendige midler op af lommen, for at sikre de danske mediers fremtid – men han understreger, at det sigte Danske Medier lægger for dagen er alt for smalt.

Dennis Flydtkjær

– Jeg synes helt bestemt, at det er noget vi skal gøre. Vi gjorde det også i foråret. Medierne har en afgørende rolle i Coronatid, der kan vi ikke undvære medierne. Den anden del er, at når vi har lukket ned for hele landet, så kommer der ikke mange annonceindtægter. Det er vigtigt at de er åbne, men de mangler indtægterne. Derfor er der et klart behov for, at vi giver en hjælpende hånd, siger Dennis Flydtkjær til AVISEN og fortsætter:

– Den næste del er så hvem man skal hjælpe. Det fokuserer meget på ugeavisen og det helt lokale. Det er meget positivt, at man inddrager dem, men der er også regionale dagblade, der står i samme udfordring. Jeg mener faktisk, at vi skal kigge på det endnu bredere. Alle medierne skal gerne være her på den anden side af Coronakrisen.

Lukker man først en avis, så kommer den ikke igen. Vi skal lave ekstraordinære hjælpepakker – for det er en demokratisk institution. Det er afgørende, at vi ikke mister dem

Dennis Flydtkjær, Medieordfører for Dansk Folkeparti

Synes Dansk Folkeparti, at onlinemedier også skal have adgang til en kommende hjælpepakke?

– Ja, jeg synes helt bestemt at de uafhængige og onlinemedier skal have støtte. Det er fuldstændig ligegyldigt om det er tryk eller online, det er de samme annoncører der er uanset – og nyhedsværdien er den samme. Der skal ikke gøres forskel på trykte og onlinemedier. Vi kan ikke undvære nogen medier, svarer Dennis Flydtkjær, medieordfører for Dansk Folkeparti.

Socialdemokratiet: Vi skal støtte lokale og regionale medier

Socialdemokratiets medieordfører, Kasper Sand Kjær, er åben for at undersøge hvorvidt en ny hjælpepakke vil være en mulighed.

Kasper Sand Kjær

– Det ligger os meget på sinde, at vi støtter de lokale og regionale medier i Danmark. Det er en af vores sigtepæle i et kommende medieforlig. Vi skal hjælpe dem godt igennem Coronakrisen. Det har vi gjort før – og nu ser vi om det er noget vi skal gøre igen, siger Sand Kjær til AVISEN.

Jeg tror generelt, at vi har et nyhedsbillede i dag, hvor medieformerne flyder lidt sammen

Kasper Sand Kjær, Medieordfører for Socialdemokratiet

Hvad tænker Socialdemokratiet om hvilke medier der skal kunne få gavn af støtten?

– Jeg har godt noteret mig, at der er er ønske om at brede det ud til andre end trykte medier. Det bør vi kigge på. Men det er forskellige forretningsmodeller der gør sig gældende. Jeg kan ikke på stående fod sige at vi kan lave en aftale for alle på én gang, siger Kasper Sand Kjær og fortsætter:

– Jeg tror generelt, at vi har et nyhedsbillede i dag, hvor medieformerne flyder lidt sammen, hvor en avis også er en onlineavis og måske også laver video og podcast. Generelt skal vi passe på med at gøre det for type og format afhængigt. Det bør være neutrale værdier. Men der er forskellige forretningsmodeller på de forskellige typer, der giver udfordringer når det kommer til økonomisk støtte.

Venstre: Regeringen har ladet dem hænge i det uvisse

Britt Bager, medieordfører fra Venstre kalder det på tide, at Regeringen nu er klar til at give en håndsrækning. Det har de ventet længe på, fortæller Bager til AVISEN.

Britt Bager

– Det er godt at se at regeringen nu endelig er klar til at give en økonomisk håndsrækning til ugeaviserne, som de ellers har ladt hænge i det uvisse alt for længe. Hvis regeringen havde implementeret den seneste medieaftale, hvor Venstre var med til at oprette en ugeavispulje på 25 mio. kr., havde branchen været bedre polstret til de ekstraordinære udfordringer, som vi står overfor nu, fortæller Britt Bager til AVISEN.

– Venstre er enige med Danske Medier i, at der er behov for en hjælpepakke til de lokale medier. Det er klart, at der er mange, der er påvirkede af den nuværende situation. Derfor er vi også åbne for at man ser på, hvordan man kan understøtte andre lokale medier, hvor der er behov, siger Bager.

Lokalpolitiker: Det er en gevinst at have to medier i en by

Susanne Eilersen, byrådsmedlem i Fredericia og tidligere Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, kender alt til en by med flere medier. I Fredericia findes to medier, et trykt og et onlinemedie, der begge dækker mange af de lokale sager. Eilersen ser ikke det ene som værende bedre end det andet, men samtidig påpeger hun, at fremtiden kun går én vej.

Susanne Eilersen (O)

– Jeg synes, at det er guld værd at vi i Fredericia har to medier. Der er altid nogen der bruger det trykte mere end det online og omvendt. Jeg synes, at det er fint vi har to forskellige medier der også vinkler tingene på forskellige måder. Det er man vinkler det på forskellige måder giver også mere objektivitet, siger Susanne Eilersen til AVISEN.

– Tingene går hurtigt i dag og der er behov for at kunne komme ud, også som politikere. Jeg synes helt klart, at det ene ikke udelukker det andet. Jeg synes, at man supplerer hinanden rigtig godt. Jeg synes at det burde være en fordel både for internetmediet og det trykte medie. Det er ligesom med bilforhandlere, de ligger altid ved siden af hinanden. Jeg kan fuldstændig bakke Dennis Flydtkjær op i, at han mener at medieverdenen i dag bare er en anden. Derfor skal vi også se på mediepakken på en helt anden måde end man før har gjort, fortsætter hun.

Flere af de nuværende folketingsmedlemmer ytrer en markant kritik af den manglende implementering af medieforliget fra 2018. En af dem der stemte for forliget i 2018 var netop Susanne Eilersen, der ærgrer sig over, at det endnu ikke er fuldt ud implementeret.

– Det er ikke godt nok, at medieforliget ikke er implementeret. Når man indgår en aftale, så er det forventeligt at tingene sker i de tempi man har aftalt. Hvis man ikke kan overholde det, så skal man tilbage til forligskredsen. Det ved jeg ikke om man har her, men selvfølgelig skal vi skubbe på og få leveret. Det her er en indgået aftale – og hænger noget i bremsen, så skal vi gøre noget ved det. Ellers er det jo omsonst, forklarer hun.

Det er et svært område at ændre på, fortæller Eilersen. De medier der indtil nu har fået stort støtte vil naturligvis gøre deres for at beholde samme høje niveau og sikre deres position på markedet.

Regeringen burde være lydhøre og ryste posen og åbne op for de digitale medier også.

Susanne Eilersen, Byrådsmedlem i Fredericia og fhv. Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti

– Der er altid det der med, at når man skal ændre på sådan nogle forlig på et område, hvor det er et nulsumsspil, så er der nogen der får og nogen der skal give. Og dem der skal give er aldrig glade. Dem der har i forvejen vil altid holde fast, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– Man skal altid gå ind og vurdere hvordan udviklingen er på nogle områder. Det trykte medie kan og er presset i forhold til læsere og abonnenter. Men man er nødt til at følge med udviklingen, for man får sine nyheder når de popper op eller når man har tid. Man køber ikke en avis som man gjorde før i tiden.

– Alting skal følge med udviklingen og alt går i den retning. Det skal støtten også afspejle. Samfundssind og demokratiet er under pres, fordi de unge ikke interesserer sig meget for samfundet. Men det fremmer man ikke, hvis ikke man fremmer de digitale løsninger. På den måde vil det også være fremtiden at gå mere digitalt, lyder det afslutningsvist fra Eilersen.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Somsak
Somsak
08:30 - 21. februar 2021 08:30

Hvad der er blevet helt tydeligt under denne pandemi er at en stor del af de erhvervsdrivende ikke ejer evnen til innovation, virker det ikke som man forventede, så går man enten konkurs (det betaler vi skatteydere så for ) eller også rækker man hånden ud for at få skatteyderpenge til en forretningsmodel der ikke virker. Vi priser os af at være innovative, og det er der nogen der er, men vi burde se mod Asien, det er der innovation trives, ikke her, her er det mere erhverv med borgerlige holdninger der vil have socialistisk hjælp.