Europa-Parlamentet opfordrer til, at der indføres en EU-lov, som giver arbejdstagere ret til at logge af arbejdsnetværket, uden at det får negative følger.

Kommissionen bør foreslå en lov, hvorved det sikres, at folk der arbejder hjemmefra har ret til at logge af, når de har fri. Sådan lyder opfordringen fra parlamentsmedlemmerne i deres lovgivningsinitiativ, der blev vedtaget med 472 stemmer for, 126 imod og 83 hverken/eller. Der bør desuden fastsættes minimumskrav til hjemmearbejde og skabes klarhed om arbejdsvilkår, arbejdstider og hvileperioder.

Parlamentsmedlemmerne anfører, at den stigende brug af digitale redskaber i arbejdet har affødt en kultur, hvor man “altid er på”, og at denne kultur har en negativ indvirkning på de ansattes balance mellem arbejdsliv og privatliv. Muligheden for at arbejde hjemme har under coronakrisen ydet et væsentligt bidrag til at bevare jobs og redde virksomheder. Kombinationen af lange arbejdsdage og højere krav er dog til skade for den fysiske og mentale sundhed. Således er der observeret et stigende antal tilfælde af angst, depression og udbrændthed.

Parlamentsmedlemmerne betragter retten til at være offline som en grundlæggende rettighed, der skal give arbejdstagere tilladelse til ikke at udføre arbejdsrelaterede opgaver uden for arbejdstiden, på fridage eller i forbindelse med andre former for fravær. Det drejer sig i den sammenhæng bl.a. om telefonopkald, e-mails og anden digital kommunikation. Medlemsstaterne tilskyndes til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for, at arbejdstagere kan udøve denne rettighed, herunder gennem kollektive overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter. Det bør sikres, at arbejdsgivere på ingen måde diskriminerer arbejdstagere. De må ikke forskelsbehandles, kritiseres eller afskediges.

Efter afstemningen sagde Alex Agius Saliba (S&D, Malta): Vi kan ikke opgive millioner af europæiske arbejdstagere, som er udmattede på grund af det evige forventningspres for altid at være online og alt for lange arbejdstider. Tiden er nu inde til at stå sammen med dem give dem hvad de fortjener: retten til at være offline. Det er afgørende for vores mentale og fysiske sundhed. Det er på tide at opdatere arbejdstagernes rettigheder, så de svarer til de nye realiteter i den digitale tidsalder.”

Baggrund

Siden udbruddet af covid-19-pandemien er hjemmearbejde steget med næsten 30%. Dette tal vil sandsynligvis forblive højt eller endda stige i fremtiden. Den maksimale arbejdstid i EU er 48 timer om ugen. Undersøgelser foretaget af Eurofound viser imidlertid, at personer, som regelmæssigt arbejder hjemmefra, er mere end dobbelt så tilbøjelige til at overskride denne grænse som dem, der er fysisk til stede hos arbejdsgiveren. Derudover rapporterer 30% af dem der arbejder hjemme, at de hver dag eller flere gange om ugen arbejder i deres fritid. For arbejdstagere, der arbejder på kontoret, er det under 5%.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer