I Fredericia ønsker man at værne om den gode kvalitet på ældreområdet. Der er fokus på, at plejehjemmene er beboernes egne hjem og beboernes egne ønsker og behov skal være omdrejningspunktet. Det tiltrådte Senior- og Handicapudvalget på et møde mandag.

Det kræver, at man kontinuerligt har et fokus på hjemliggørelse i det enkelte plejehjem. Plejehjemmene må ikke fremstå med institutionelle præg, men skal derimod fremstå hjemlige og hyggelige, så de fysiske rammer og stemningen i plejehjemmene understøtter trivsel og livsglæde, forklarer forvaltningen i sagsbeskrivelsen.

I arbejdet med hjemliggørelse har man fokus på tre hovedemner:

  • De fysiske rammer (skiltning, møbler, kunst, belysning, farvesætning, planter osv.)
  • Relationer (beboerne imellem, mellem medarbejdere og beboere, samt relationen til og samarbejdet med beboernes familier)
  • Kultur (værdier, menneskesyn, etik, hverdagssprog osv.)

Det videre arbejde med hjemliggørelse bygger videre på det gode arbejde, der i forvejen gøres i de enkelte plejehjem i Fredericia. Bl.a. gennem hjemliggørelse af de fysiske rammer via de midler der blev tildelt i 2020, men også andre tiltag og indsatser.

Der er allerede en række indsigter fra rapporten ”7000 stemmer”, hvor erfaringer fra den første fase med corona er indsamlet. De indsigter skal indgå som et grundlag for det videre arbejde.

Eilersen: Ting tager tid – men nu er vi kommet langt

Fredericia Håndboldklub vs Nordsjælland Håndbold d. 14. oktober 2019. Foto: Matthias Runge Madsen

Dansk Folkepartis Susanne Eilersen er meget glad for, at hendes forslag nu er blevet til virkelighed. Allerede for år tilbage var hun fremme med de første tanker omkring hjemliggørelsen af plejehjem.

– Det har taget et par år til at nå der hvor vi er i dag. Det der med at kalde et plejehjem for et hjem, der blev vendt øjne af mig og alt muligt. Men jeg sagde dengang, at vi kunne sige, at vi kunne bare kalde det plejehjem og så ændre navnene løbende. Men navnet er ét, men man bor i et hjem og ikke på et center. Bare det at man bruger et andet ord giver også en anden opfattelse, fortæller Susanne Eilersen til AVISEN.nu.

– Man kan godt lave store steder, men så kan man lave små enheder der gør det mere hjemligt. Nu har vi fået det delt op. Det betyder noget, at det er hyggeligt, rent og pænt. Ikke bare at man har arvede møbler der næsten er kastet ind. Det der med hygge, blomster og atmosfære. Også det med maden, som vi også har fået spidset til. Vi vil gerne at maden bliver lavet helt ude ved borgerne, men vi er nået så langt, at det meste er halvfabrikata. Det betyder også noget, at medarbejderne må spise med. Det er tit dem der holder samtalerne i gang – ellers sidder der bare nogen og kigger ud i luften, forklarer hun.

– Der kommer det også ind, at vi i Dansk Folkeparti ønskede flere hænder derude. I samarbejde med Socialdemokratiet kom vi frem til, at der også skulle være fleksjobbere i mellem. Dem der kan være med i spisesituationen, gå en tur ned af gangen eller ud i haven. Så kan vi bruge de faglærte hænder de rigtige steder. Så kan fleksjobberne være der til at koncentrere sig om det der ikke har med den kliniske pleje, lyder det fra Susanne Eilersen, der fortsætter:

– Vi har kun fået ansat seks, men der er Corona også en faktor. Det skubber vi mere på så snart situationen tillader det. Det giver også en god mening for fleksjobbere at de kan komme ud og hjælpe andre mennesker. Det er lidt tilbage til den gamle plejehjemstanke, hvor det er som et bofællesskab. Det med at være sammen med andre mennesker og have hygge. Det er hjemliggørelse.

– Det er tit sådan med politik, at det tager tid. Man skal være vedholdende, starte i de små og bygge op. Ved at man er vedholdende og måske bygger det op, så kan man godt hen ad vejen rykke folk. Jeg skal ikke have hele æren, der er også andre der har rykket på det. Politik er langstrakt og tit tager forandringen lang tid. Jeg er utrolig glad for, at vi er der hvor vi er i dag. Men jeg vil følge det tæt, for nu er vi i gang, men det er også et arbejde der skal tænkes over hver dag. Især i en tid med flere ældre og færre hænder. Derfor skal vi finde forskellige kompetencer til at løse de forskellige opgaver, forklarer Eilersen.

Ejby: Det her er vejen vi skal gå

Lars Ejby (A) Foto: AVISEN

Formand for Senior- og Handicapudvalget, Lars Ejby Pedersen, er glad for at et samlet udvalg står bag hjemliggørelsen af plejehjem.

– Udvalget er fuldstændig enige om, at det her er vejen vi skal gå. Udvalget synes, at det er et rigtig godt oplæg. Hjemliggørelse er andet end nye TV’er og sofaer, det er også alt det udenom. Vi synes det giver så god mening, at vi tænker hjemliggørelse som noget hvor man er fælles om tingene, forklarer Ejby og fortsætter:

– Vi gør det her for beboernes skyld. Vores plejehjem skal være hjem, som vi kalder dem nu. Det er et forsøg på at gøre det så hjemligt som overhovedet muligt. Det gør vi ved at prøve at skabe fællesskaber. Kultur kan være rigtig mange ting.

Baggrund:

Med den nationale aftale om kommunernes økonomi for 2020 blev det besluttet at lave én samlet årlig national brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp og på plejehjem. Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik har stået for at udarbejde den nye brugertilfredsheds­undersøgelse, som nu er klar til at blive testet i pilotprojekt.

Senior og Sundhed har sagt ja tak til at deltagelse i pilotprojektet i forhold til evaluering af beboernes tilfredshed med at bo i vores plejehjem. Undersøgelsen forventes gennemført i løbet af foråret 2021, og undersøgelsens resultater forventes at blive præsenteret for os kort herefter.

De indsigter man får gennem denne undersøgelse, vil vi bruge til at udarbejde en spørgeguide/samtaleramme for samtaler med beboerne og de pårørende, hvor fokus vil være på, hvordan vi gennem hjemliggørelse kan øge den enkelte beboers trivsel og livsglæde og de pårørendes oplevelse af, at plejehjemmene er rare og hjemlige at komme på besøg i.

På baggrund af disse samtaler vil man opsamle beboernes og de pårørendes ønsker til forbedringer. Herefter vil man præsentere de samlede resultater og mønstre heri, samt konkrete forbedringstiltag for Senior- og Handicapudvalget mhp. beslutning om, hvilke generelle initiativer der skal sættes i gang.

Man ønsker hermed at skabe en proces, hvor der besluttes en generel overordnet retning for hjemliggørelse i vores plejehjem, samtidig med at det er en inddragende proces, hvor det enkelte plejehjems særlige historie, kultur og behov vægtes højt i beslutningerne om konkrete tiltage til yderligere hjemliggørelse.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer