Både Susanne Eilersen (DF) og Pernelle Jensen (V) glæder sig over, at kommunaldirektøren nu melder klart ud, at man har tænkt sig at lære af takstsagen. Der er meget at lære, lyder det fra de to, der begge sidder i Økonomiudvalget.

Der var store problemer med det matematiske grundlag bag taksterne til de private dagtilbud. Det kom frem, da byrådet i 2021 skulle behandle en sag om netop taksterne, hvor flere private dagtilbud var meget undrende. Derfor startede en proces med at regne efter – og kommunen lagde sig fladt ned: Der var fejl i taksterne. Men der kom et politisk spil – og her blev John Nyborg, tidligere leder af dagtilbud og medlem af byrådet, mistænkeliggjort. Det viser sig nu, at det var helt uberettiget.

Susanne Eilersen: Vi skal lære rigtig meget

Susanne Eilersen: Foto: AVISEN – Janus Bang

Den seneste aktindsigt viser, at John Nyborg intet fordækt har foretaget sig. Hvad tænker du om det?

– Jeg tænker, at det er noget vi har været længere væk fra. Hvad der er gået forud og korrespondancen har ikke været Dansk Folkepartis anke ind i det. Det har været, at da vi lavede budgettet ikke kunne have de rigtige tal med. Den anke vi har er, at det er kørt over så lang tid, og at vi skulle have været inddraget tidligere. Da vi vedtog budgettet, skulle vi langt tidligere have vidst, at der var store problematikker. Det med John har jeg ikke nogen kommentarer til. Det er uden for mine kompetencer at mene noget om det. Vi hyrer og fyrer kun direktører i kommunen, siger Susanne Eilersen.

Læs også: Kommunaldirektøren tager det fulde ansvar

Igen påtager kommunaldirektøren sig det fulde ansvar. Hvad tænker du om det?

– En kommunaldirektør har altid det fulde ansvar for, hvad der sker i en kommune. Sådan er det at være den der står i spidsen. Det er altid kommunaldirektøren der har det overordnede ansvar, siger Susanne Eilersen.

Det er blevet bekræftet, at Susanne Eilersen tilbage i oktober stillede spørgsmål til netop det manglende takstblad.

– Jeg spurgte til det i oktober, fordi vi plejer at have takstbladet med, når vi godkender et budget. Det kunne jeg så se, at det ikke var. Vi kan se her på bagkant, med alt det der er sket med taksterne, både i forhold til betalingen til de private tilbud og forældrebetalingen, at det har vi brug for fremadrettet at have fuldstændig styr på. Det har vi også haft tidligere, siger Susanne Eilersen.

Det er vigtigt at lære af denne sag, siger Susanne Eilersen.

– Vi kunne godt, når vi kigger bagud, lære af, at hvis sådanne situationer opstår igen, hvor beregningerne løber løbsk, at vi som byråd får en information om det. Det er jo mange penge vi taler om. Selvom vi ikke kan få et endeligt svar, så har vi brug for tidligt at få at vide, at der blev kigget en ekstra gang på de her taktsberegninger. Det håber jeg vi lærer af fremadrettet. Det har vi brug for. Men det tror jeg også, at alle vil sige. Det synes jeg også er det kommunaldirektøren siger, at det er en sag vi har lært af. Så hvis vi kommer ud for en tilsvarende situation, bliver den tacklet på en anden måde, lyder det fra Susanne Eilersen.

I en redegørelse skriver forvaltningen, at de valgte ikke at genåbne budgettet på grund af mulige økonomiske konsekvenser. Er det godt nok?

– Jeg kan ikke sige, hvad der ligger til grund for de udmeldinger der kom. Men det vil aldrig være godt at gå ind i et budgetår uden at vide hvad økonomien er. En af de sidste ting jeg sagde, da vi skulle underskrive budget ’22, om vi nu også var helt sikre på, at vi kiggede i den samme retning og ikke fik overraskelser. Vi ved jo heller ikke, hvad der sker. Vi får ikke de endelige udregninger før til august, så jeg kan ikke sige om den konkrete sag, gør noget eller ej. Men overordnet skal vi være sikre på, at et budget er retvisende, og at vi har den samme forståelse. Det er ret vigtigt, også set i lyset af tidligere budgetter, hvor vi var politikere der troede ét, men virkeligheden var en anden. Så det er vigtigt, at vi også bliver klædt på.

– Vi bliver nødt til at sige, at kommunalbestyrelsen, som alle andre bestyrelser, er lægmænd. Vi er ikke hverken jurister eller økonomer. Så vi er nødt til at læne os op af den vejledning, vi får fra embedsværket. Hele den her sag er noget vi alle sammen kan lære af til fremtiden, så jeg tror også på, at kommunikation er afgørende. Åbenhed og kommunikation er nøgleordene – og det viser den her sag også. Det er jeg også sikker på, at det vil ske fremadrettet, lyder det afslutningsvist fra Susanne Eilersen.

Pernelle Jensen: Der er truffet politiske beslutninger af forvaltningen

Pernelle Jensen (V)

En af dem, der har været mest kritiske i denne sag er Venstres Pernelle Jensen. Hun har fra starten været meget kritisk om hele sagsforløbet, og i bagklogskabens lys er der plads til læring, fortæller hun.

– Jeg har udtrykt en kritik af forvaltningens arbejde i den her sag. Jeg har selvfølgelig været utilfreds med sagsforløbet og at vi ikke har fået at vide tidligere i processen, at der var en meget stor stigning i forældrebetalingen, og dermed ikke kunne reagere på det. Jeg synes, der er skabt en ubalance, der er meget uhensigtsmæssige og som presser minimumsnormeringer, siger Pernelle Jensen.

– Jeg har været forundret og derfor søgt sagsindsigt. Jeg har udtrykt kritik af, at vi ikke har haft muligheden for at reagere på det. Det skulle vi allerede have vidst i efteråret sidste år, fortsætter hun.

Kommunaldirektøren påtager sig igen det fulde ansvar. Hvad tænker du om det?

– Man kan sige, at de erkender, at der er sket fejl i håndteringen af den her sag. Det er glædeligt, at man lærer af de fejl, så der ikke bliver begået lignende fejl fremadrettet. Nu får vi det regnet igennem, og forvaltningen skal kunne forstå matematikken bag. Venstre er interesseret i, at forældrebetalingen skal falde, for den er alt for høj. Samtidig skal vi sikre, at vi får de rigtige takster. Både til forældre og til de private tilbud, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Så vi er meget tilfredse med, at det her arbejde er sat i gang, hvor BDO kigger taksterne igennem, så vi én gang for alle kan finde fejlene og få det rettet. Der skal genoprettes balance på børneområdet. Det er vigtigt for Venstre.

I en redegørelse skriver forvaltningen, at de valgte ikke at genåbne budgettet på grund af mulige økonomiske konsekvenser. Er det godt nok?

– Det er ikke godt nok. Det er også det, jeg har sagt. Jeg synes, vi skulle have blevet forholdt de her problemstillinger, man har fundet, for så kunne vi nå at gøre noget ved det. Nu er Venstre ikke med i budgettet, men vi ville selvsagt gerne være med til at finde en løsning. For vi synes, at forældrebetalingen skal ned. Vi vil selvfølgelig gerne være med til at løse den meget høje stigning, der var. For vi kan ikke være det bekendt overfor forældrene. Det er vores ansvar som kommune at sikre kvaliteten, det er ikke en udgift, vi skal vælte over til forældrene. Så havde vi fået det at vide, så kunne vi have løst det. Så jeg synes ikke, det er i orden, at der er truffet en beslutning om ikke at genåbne budgettet. Så det var helt sikkert noget vi skulle have haft at vide, siger Pernelle Jensen.

– Det er da en politisk beslutning. Men det har jeg også tidligere sagt. Der er sket flere fejl i den her sag. Vi ville gerne have været med til at løse udfordringen, hvis vi havde fået det at vide. Men nu gør vi noget ved det, og det synes, jeg er rigtig fint, lyder det afslutningsvist fra Pernelle Jensen.