Der har aldrig været så mange fredericianere som nu. De seneste indbyggertal viser, at man i 2021 har hentet det tabte – og mere til, således Fredericia nu igen er på vej frem i indbyggertal.

Det vækker glæde hos de politiske partier, der dog har forskellige tilgange til bosætning.

51.521 mennesker havde bopælsadresse i Fredericia Kommune ved indgangen til tredje kvartal i år, heraf 25.799 mænd og 25.722 kvinder, viser tal fra Danmarks Statistik. 

Dette kommer i kølvandet på en længere tids debat blandt lokalpolitikerne omkring netop bosætning.  Det er et arbejde der skal fortsætte, lyder det over en bred kam fra de lokale partier.

Fredericia har mange store arbejdspladser, og gennem de senere år har Fredericia Kommune øget antallet af arbejdspladser markant. I flere sektorer, blandt andet transport, logistik og grøn om-stilling, har man søgt mod Fredericia, når virksomhedens placering skulle fastlægges. 

Vi har også set en virksomhed som DLG flytte deres aktiviteter fra København til Fredericia. Men på trods af den store vækst i arbejdspladser har der ikke været en tilsvarende vækst i befolkningen. 

Det har de politiske partier forskellige forklaringer på.

Socialdemokratiet:  Vi skal have varer på hylderne i hele kommunen

– Det der er vigtigt for os er, at man har forskellige varer på hylderne alle steder i kommunen. Man kan ikke nøjes med at sige, at vi skal have flere parcelhusgrunde. Der skal også være alment byggeri, rækkehuse, ejerlejligheder og andet, lyder det fra borgmester Steen Wrist. 

Det er ikke kun udbuddet der skal være på plads, der skal også være en sammenhængende hverdag, slår han fast.

– Skal man have flere til at flytte til byen, skal der også være en hverdag, der hænger sammen. Kan jeg trygt sende mine børn på en cykelsti til en god skole? Er der et attraktivt bymiljø? Det har vi i Socialdemokratiet arbejdet hårdt for i de senere år, forklarer han.

– Vi er ikke optagede af befolkningstallet for tallets skyld. Hverdagen skal hænge sammen, både for de der bor her og de der vil bo her, understreger Steen Wrist.

Venstre: Bosætning afgøres ikke af antallet af grunde

– Når det kommer til bosætning, mener vi det samme som altid. Det hele skal hænge sammen. Men en særlig mærkesag for os handler om landsbyerne. De skal styrkes, så de oplever en naturlig vækst, forklarer Kenny Bruun Olsen.

Det særlige fokus på landsbyerne spiller ind i Venstres strategi ”Bosætning 360”, der handler om at skabe et komplet miljø i kampen for at tiltrække nye borgere til byen.

– Vores landsbyer skal opleve at der er dagtilbud, at der er en børnehave, at der er dagligvareforretninger og en infrastruktur der virker. Der er mange stærke lokalsamfund i Fredericia, der trænger til en hjælpende hånd – for så bliver de store trækplastre for tilflyttere. Der er stor efterspørgsel efter lokalt sammenhold, men det lokale sammenhold kræver, at vi politisk tør investere de penge det koster, siger Kenny Bruun Olsen.

– Bosætning er mange ting. Det er også det vi går ind med – for det betyder ikke kun at bygge huse. Det handler om hele vejen rundt, at familierne oplever at det er nemmere, billigere og bedre at bo her. Stilstand er lig med tilbagegang. Det skal vi for alt i verden undgå, lyder det fra Kenny Bruun Olsen.

Konservative: Vi skal tale Fredericia op

– Hos de konservative er vores udgangspunkt meget klart: Det handler om det Fredericia vi kender. Når vi taler om bosætning, så tror jeg ikke der er mange andre politikere der kan tale med om det på samme måde som mig. Jeg er for nyligt flyttet til byen, efter at have kigget rundt på forskellige muligheder, siger Tommy Rachlitz Nielsen, spidskandidat for Konservative.

– Fredericia er byen der kan alt. Det fandt jeg meget hurtigt ud af. Det handler om beliggenheden, der er helt perfekt. Det handler om den bynære natur, om det stærke kulturliv og den levende bymidte. Fredericia kan så mange ting, men historien kommer bare aldrig videre, fortsætter Tommy Rachlitz Nielsen.

Spørger man de konservative hvordan Fredericia kan lykkes bedre med bosætning, så handler det dels om en større branding og dels om økonomi.

– Ser man på, hvad der er sket omkring bosætning, så må man konstatere, at man er fejlet de sidste år. Især sammenlignet med vores naboer. Det kan skyldes, at vi har været dårlige til at sælge Fredericia. For mit eget tilfælde fandt vi selv Fredericia, det kom ikke op nogen steder, når vi søgte. Vi skal være bedre til at gøre opmærksomme på os selv, siger Tommy Rachlitz Nielsen og fort-sætter:

– Vi er bare ikke voldsomt attraktive på tallene, vi har høje omkostninger på byggesager, lange sagsbehandlingstider – og en noget højere kommuneskat end nabokommunerne. Vi skal være bedre og billigere. Vi skal kigge realistisk på væres nabokommuner og sammenligne priser og serviceniveau. Det tror vi er vejen frem for bosætning. Det handler ikke kun om kroner og ører, men vi kan ikke komme udenom det.