I Fredericias centrum er der flere steder, hvor det ikke er sikkert at være cyklist, påpeger Venstres gruppeformand, Pernelle Jensen. Hun peger blandt andet på området omkring Fredericia Realskole, hvor der i morgentrafikken opstår farlige episoder.

Pernelle Jensen ser gerne så mange som muligt cykler i skole, men hun forstår, hvis der er tilbageholdende forældre, der har børn, som går på en af privatskolerne i centrum af Fredericia.

– Jeg har flere gange gjort opmærksom på , at forholdene ikke er sikre for bløde trafikanter, særligt omkring Købmagergade. Man vil lave sikre skoleveje ved de andre skoler, men de tre skoler i midtbyen er ikke blevet prioriteret. Jeg havde fået det med i budget 2021, da vi lavede en ny midtbystrategi, men det er langt nede på cykelstikataloget, som Venstre stemte imod. Det er vigtigt at behandle skolerne lige, da det drejer sig om alle byens børn. Jeg siger ikke, at der skal være en cykelsti i Købmagergade, men man skal kigge på forholdene, der er farlige, siger Pernelle Jensen.

Forholdene for cyklister i Købmagergade er ikke det eneste, som Pernelle Jensen vil kigge nærmere på.

– På parkeringspladsen har kommunen lukket for den ene indgang, og så er der kun ét hjørne man kan komme ud og ind af. Flere forældre har henvendt sig til mig siden, at kommunen fjernede den anden indkørsel, da det har skabt farlige situationer. Jeg synes, at man skal lave parkeringspladsen ensrettet, siger hun.

Forholdene for cyklisterne i Købmagergade mener Pernelle Jensen ikke kan sikres med en cykelsti, da vejen ikke er bred nok til det, men hun ser på andre muligheder.

– Man kan kigge på hvad andre byer har gjort ved lignende problemstillinger, men man kan ikke lade være med at gøre noget. Jeg har sagt det i flere år, men vi har ikke rykket os på det. Jeg synes det er forkert, at det ikke prioriteres på lige fod med andre skoler. Det vil være en oplagt sag for by- og planudvalget, da noget skal gøres. På et tidspunkt sker der et uheld, hvis der ikke sker noget. Når man ikke føler, at der er sikre forhold i midtbyen, så ender forældrene med at køre børnene til og fra skole, siger Pernelle Jensen.

Pernelle Jensen fortæller, at hun vil gå til forvaltningen med hendes besyv på sagen, og vil have oplyst, hvorfor man lukkede den ene indkørsel til parkeringspladsen i Købmagergade.