I dagene omkring J-dag den 2. november 2018 gennemførte politiet traditionen tro en landsdækkende målrettet indsats mod spirituskørsel og kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand.

Under kontrollerne blev der i løbet af de fire kontroldage standset knap 3100 køretøjer, hvor 112 førere blev sigtet for spirituskørsel, og 110 førere for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand.

I samme periode skete der 21 trafikuheld, hvor føreren var påvirket af spiritus og to trafikuheld, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

På selve ”J-dag”, fredag den 2. november blev 24 førere sigtet for spirituskørsel og 34 for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand. Samtidig blev der registreret 4 trafikuheld, hvor føreren blev sigtet for spirituskørsel, og ingen uheld med narkokørsel.

I forhold til sidste års kontrol omkring J-dag, ligger antallet af sigtede for spirituskørsel og kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand væsentlig højere.

”Vi har sigtet 24 for spirituskørsel i år mod 15 sidste år på selve J-dag, og vi ser desværre også en stigning i antallet sigtelser for narko-kørsel, hvilket er fuldstændig uacceptabelt. At føre et køretøj i påvirket tilstand kan have uoverskuelige konsekvenser, og i værste tilfælde medføre dødsfald”, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter:

” Spiritusulykker udgjorde 12 % af alle ulykker i 2017, hvor 36 personer blev dræbt og 332 kom til skade. Hovedparten af de tilskadekomne i en spiritusulykke, var selv påvirkede.Derfor sætter vi løbende ind med målrettede kontroller mod spritbilister, og det vil især være synligt i den kommende tid, hvor de traditionelle julefrokoster står for døren”.

https://www.facebook.cacom/events/2147186595600395/