I uge 9 i perioden mandag d. 25. februar til og med søndag d. 3. marts 2019 gennemførte politiet en landsdækkende målrettet indsats mod uopmærksomhed i trafikken.

Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser. Uopmærksomhed kan blandt andet være brug af håndholdt mobiltelefon og indstilling af GPS og lignende. 

Politiets målrettede indsats skal være med til at nedbringe distraktion som uheldsårsag. Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Kør bil, når du kører bil – læg mobilen, så er du lægger” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan.

Antal af bøder for at tale i håndholdt mobil under kørsel (bil, varevogn, lastbil, bus, knallert og cykel):

Politikreds2018201720162015 2014
 Nordjylland 1.7531.576 3.099  4.7294.942 
 Østjylland1.2011.252 3.404  3.7463.426 
 Midt- og Vestjylland 1.8271.952 2.551  3.0772.702 
 Sydøstjylland 2.9881.788 4.2954.409 4.205
 Syd- og Sønderjylland 1.2771.7991.9163.3973.227
 Fyn 1.8591.675 3.0873.5583.947
 Sydsjælland- og Lolland-Falster 1.0539921.6613.3143.114
 Midt- og Vestjælland1.4011.4092.4883.1873.535
Nordsjælland1.3531.0371.5602.2402.694
 Københavns Vestegn2.4041.4572.6693.7073.618
 København 5.1694.9425.0086.4528.115
 Bornholm 14982166131137
 Total22.43419.91631.67540.94743.661

(Kilde: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter).

Kontrollerne i uge 9 2019

Ved kontrollerne blev der i perioden standset 4026 køretøjer, og der blev konstateret over 1700 forseelser, heraf  

• Benyttet håndholdt mobiltelefon: 557
• Manglende brug af sikkerhedssele: 299
• Kørsel frem for rødt/gult lys: 69

Endvidere blev 107 af de standsede bilister sigtet for spirituskørsel i den landsdækkende kontrol.

I forhold til kontrollerne samme tid i 2018 er antallet af sigtelser for at benytte håndholdt mobiltelefon faldet fra 738 til 557.

Antallet af bilister, som er blevet sigtet for ikke at anvende sikkerhedssele under kørslen, er ligeledes faldet i forhold til kontrollerne i 2018, ligesom der også ses en fald i antallet af sigtelser for kørsel frem mod rødt lys samt spirituskørsel. 

Totalt i perioden har politiet sigtet mindre end halvdelen for overtrædelse af færdselsloven i forhold til de tilsvarende kontroller i 2018, men der er også samlet set blevet standset ca. 50% færre køretøjer i perioden.