I perioden mandag 30. maj til søndag 5. juni gennemførte politiet i samarbejde med Vejdirektoratet en landsdækkende målrettet indsats mod bilister, der ikke holder til højre i trafikken.

”Bilister, der ikke holder til højre, sinker ofte trafikken for de bagvedkørende. I Vejdirektoratet arbejder vi for at skabe god fremkommelighed på vejene, og derfor er det vigtigt, at bilister trækker ind til højre, så snart der er plads efter en overhaling. Det giver en mere glidende trafik, større trafiksikkerhed og en bedre udnyttelse af vejen”, siger Marianne Foldberg Steffensen, som leder for trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.

Ved politiets kontroller i den forløbne uge blev der konstateret 379 overtrædelser af færdselsloven, heraf

55 bilister, der undlod at placere sig rigtigt på kørebanen
81 bilister, som talte i mobiltelefon under kørslen, mens alene
6 bilister blev sigtet for tilsidesættelse af reglerne om overhaling
Resultatet er på niveau med den tilsvarende indsats i 2015.

En undersøgelse udført af Vejdirektoratet i 2015 viser, at det, der irriterer danskerne allermest i trafikken er, når andre ikke holder til højre eller holder for lidt afstand. En irritation, der kan føre til andre bilisters uhensigtsmæssige og ulovlige overhalinger indenom.

”De relativt få overtrædelser tyder på, at bilisterne har taget opfordringen om at holde til højre til sig, hvilket er glædeligt”,udtaler centerchef Erik Terp Jensen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

”Men med til det billede hører også, at mange bilister først retter ind til højre, når de ser en politibil i bakspejlet. Jeg håber, at vi ved at sætte fokus på problemet, kan være med til at ændre bilisternes adfærd, så alle af sig selv placerer sig hensigtsmæssigt på vejen”, fortsætter han.