Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi har i dag truffet beslutning om at etablere en visitationszone i dele af Høje-Taastrup Kommune i perioden fra i dag onsdag den 14. juni 2017 kl. 12.00 til torsdag den 13. juli 2017 kl. 23.00.
Beslutningen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område.

Skud og vagter
Baggrunden for beslutningen er, at der aktuelt pågår en konflikt i og omkring en bandegruppering, som holder til i dele af Høje-Taastrup Kommune, ligesom det vurderes at grupperingen og dens tilhængere har flere uoverensstemmelser med enkelt personer og flere grupper i det storkøbenhavnske rocker/bandemiljø. Senest er en person med tilknytning til grupperingen skudt i benet den 9. juni 2017 i krydset Taastrupgårdsvej/Hveen Boulevard. Politiet har inden for de seneste dage observeret at personer med tilknytning til samme miljø har ageret som vagter i området ligesom flere af disse personer er truffet i skudsikre veste.

Visitationszonen dækker området omkring Roskildevej, Halland Boulevard, Blekinge Boulevard, Høje Taastrup Vej, Skolevej, Valbyvej, Kirkevej og Selsmosevej. Visitationszonens geografiske omfang fremgår af vedhæftede kort.
Visitationszonen etableres i henhold til lov om politiets virksomhed § 6.

Kort over visitationszonen. (Foto: politi.dk )