På byrådsmødet den 16. marts lagde politikerne den strategi fast, som skal sikre den bedst mulige støtte ud fra borgernes behov. Det betyder bl.a., at de nuværende plejeboliger skal gøres bedre, og et nyt, moderne plejecenter i Børkop-området skal erstatte de to nuværende centre i området.

Plejeboligstrategien minder om det oplæg, seniorudvalget fremlagde for byrådet i december 2015, dog med den ændring, at et nyt plejecenter i Børkop-området allerede er klar i 2024 og ikke først i 2028, som udvalget lagde op til i første omgang. Oplægget var i høring fra 4. december 2015 til 1. februar 2016, og på baggrund af svarene besluttede politikerne at fremskynde byggeriet af et nyt plejecenter. De har også indført i strategien, at de borgere, der ville blive visiteret til en plejebolig i enten Smidstrupparken eller Atriumhaven, får fortrinsret til at flytte ind i det nye center.

I flere høringssvar fremgik det også, at mange aktiviteter og frivillige er knyttet til Smidstrupparken. Byrådet vurderer, at det store frivillige arbejde er vigtigt for området og har derfor tænkt ind i strategien, at der efter lukningen af Smidstrupparken skal sættes gang i en dialog med det lokale frivillige om at fastholde og udvikle det lokale engagement i området.

Seniorudvalgsformand Holger Gorm Petersen er tilfreds med høringen. Den viser, at høringsprocessen fungerer, og at der bliver lyttet til borgerne. Den debat, som udkastet har afstedkommet, har forplantet sig helt ind i byrådssalen og sat sit præg på den endelige strategi.

Boliger til fremtidens behov

Han er også tilfreds med, at strategien er vedtaget: – Den er nødvendig, fordi der bliver stadig flere ældre, og fordi de ældres behov ændrer sig.

Strategien bygger på en undersøgelse af det fremtidige plejeboligbehov, som Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) har lavet, og kommunens egne undersøgelser blandt Vejle-borgere og interviews med en række fagpersoner nationalt og lokalt. De viser, at der er for mange plejeboliger i kommunen, selvom der bliver stadig flere ældre i Danmark. Det skyldes, at de ældre er mere raske end tidligere og gerne vil bo længere i eget hjem. Og når de flytter på plejecenter, er det som regel, fordi de bliver ramt af sygdom eller demens og har brug for et målrettet tilbud. Antallet af ældre vil fortsat stige, og derfor får Vejle Kommune på lidt længere sigt brug for plejeboligpladserne.

Vejle Kommune har taget et stort skridt ved at lave denne langsigtede strategi, men det er kun det første skridt. Nu er strategien vedtaget, og der er givet grønt lys til at omsætte den til konkret indhold. Kommunen går nu i gang med at planlægge, hvordan fremtidens plejeboliger og -støtte mere konkret skal se ud, og arbejdet med at finde en byggegrund til det nye plejecenter kan også gå i gang.

På byrådsmødet blev medlemmerne enige om, at Seniorudvalget hvert år skal vurdere plejeboligstrategien.