Demokrati- og Borgerudvalget er i fuld gang med at planlægge Borgerdialogmødet. Temaet er fastlagt til at være FN’s verdensmål og klima.

To gange årligt afholdes Byrådets borgerdialogmøde. Årets sidste dialogmøde afholdes den 18. november 2019. Demokrati – og Borgerudvalget har drøftet lokationen samt form og indhold for borgerdialogmødet.

Forslaget til programmet er følgende:

Forslag til program for borgerdialogmødet

Overskrift: Fra Verdensmål til hverdagsmål – hvad kan vi gøre i fællesskab?

17.00-17.05: Åbning af Byrådsmødet v. Borgmesteren

17.05-17.25: Præsentation af stedet v. værten

17.25-17.35: Præsentation af arbejdet frem mod en strategi ”Fredericia for Verdensmålene” og hvad det er vi skal i gang med på borgerdialogmødet. v. Demokrati- og Borgerudvalget

17.35-18.30:  Dialog ved stande: Fra Verdensmål til hverdagsmål – hvad kan vi gøre i fællesskab?

I løbet af processen frem mod en strategi er der kommet mange konkrete ideer ind fra borgere, foreninger, medarbejder, virksomheder og politikere. På fem stande (hver bemandet med et medlem fra Demokrati- og Borgerudvalget samt en medarbejder) tages der udgangspunkt i helt konkrete ideer og helt konkrete indsatser, som vi allerede arbejder med i kommunen koblet op på verdensmålene. 

Formålet/dialogen ved standen går på: vi har fået en masse konkrete ideer, og vi gør allerede meget. Hvem gør hvad, og hvad kan vi gøre sammen? Kan vi realisere nogle ideer sammen? (Er det altid kommunen, der skal gøre noget?)

De fem stande kunne være:

1. Mad: madspild, økologi, ernæring

2. Børn, unge og læring – børnenes verdensmål

3. Mobilitet – cykling, pendling, samkørsel

4. Fællesskaber – indsatser for at mindske ensomhed og fremme mental sundhed– plejen, strategi for udsathed

5. Genbrug, affald – sortering – Genbrugspladsen og Det Grønne Rum 

18:30-19:00 Spisning for alle deltagere

Fredericia AVISEN har talt med formand for Demokrati- og Borgerudvalget, Christian Jørgensen (Venstre), der siger følgende om planlægningen:

“Vi håber at komme ud til en virksomhed, der kan huse de forhåbentligt mange deltagere, som kommer, og det vil være helt perfekt, hvis vi finder en virksomhed, der passer på temaet.”

“Vi har tidligere holdt et Borgerdialogmøde på Veksø i Taulov, hvor vi kombinerede det med en rundvisning på virksomheden og det gav en god synergi. Den kombination vil vi gerne gentage,” siger Christian Jørgensen.

Borgerdialogmødet finder sted d. 18. november. 

https://kanalbyen.dk/