Byrådet i Kolding Kommune og havnens bestyrelse har arbejdet videre med Koldings Havns oplæg til, hvordan man skaber konkret plads til byrådets vision og ønske om ’Mere by og Grønnere erhvervshavn’. Samtidig er byrådet på vej med sin ejerstrategi for havnen og en samarbejdsaftale, der skal sætte retningen for havnen, så kommunen bla. er med i forhandlingerne om lejeaftalerne på de arealer, der støder op til udviklingsområdet.

Byudviklingen omfatter omkring ca. 145.000 m2 og kommer til at ske i inderhavnen og på Sydkajen. Omkring Trindholmsgade vil der være områder, der ændres fra havnevirksomheder til byområde, så inderhavnen bindes sammen med det yderste indspulingsbassin, populært kaldet Alaska.

Det betyder, at havnen over de næste år vil forsøge at flytte rundt på lejemål, så virksomhederne samles i nogle områder, mens byudviklingen skal ske i andre områder. To risikovirksomheder har allerede i forbindelse med deres risikogodkendelse i foråret skrevet, at såfremt deres aktiviteter står i vejen for en hensigtsmæssig omdannelse af havnearealerne, vil de aktivt gå ind i en åben og positiv dialog med henblik på at finde en løsning, og eventuelt også et andet sted på havnen.

Ejerstrategi og samarbejdsaftale

Formålet med kommunens ejerstrategi er, at skabe de bedst mulige betingelser for sammenhæng mellem Kolding Havns vision og strategi og Kolding Kommunes visioner. Kolding Kommune vil med ejerstrategien og samarbejdsaftalen fremover være en del af forhandlingerne og drøftelserne, når virksomhedernes lejeaftaler udløber på arealerne til byudvikling og på de tilstødende arealer. Det vil på fortrinsvis være på Sydkajen og udgør ca. 135.000 m2. Lignende aftaler kendes også fra andre byer og havne herhjemme.

De næste skridt – borgerne involveres

Et samlet byråd byråd bakker op om ejerstrategien og udkastet til samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen skal behandles i havnens bestyrelse, og herefter skal både ejerstrategien og samarbejdsaftalen formelt godkendes i byrådet i december.

Når de er på plads, skal borgere involveres i foråret 2021. Byudvikling kan være boliger, erhverv, kultur og rekreative områder. Hvordan det skal ske og hvad det skal være, inviteres borgere og alle interesserede med i proces om. Der er derfor ikke taget stilling til fx udseende, antal boliger, kontorer osv.

Der bliver der nu lagt en plan for workshops, ideer og høringer i forbindelse med udviklingsarbejdet. Herunder også hvordan COVID-19 situationen og forsamlingsforbud påvirker mulighederne for at gennemføre det bedst muligt.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer