PKA’s 275.000 medlemmer kan nu se frem til at få økonomisk hjælp, hvis de er i ressourceforløb. Bliver medlemmer tilkendt et ressourceforløb på minimum et år, kan de få udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 75.000 kr. fra deres forsikringsdækning – kaldet Sum ved ressourceforløb.

Den nye sum skal ses i lyset af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013, der har medført, at medlemmer typisk ikke tilkendes førtidspension uden først at gennemgå et ressourceforløb. Forløbene varer typisk mellem 1 til 5 år, og i perioden er medlemmerne på ressourceforløbsydelse.

”Medlemmerne går væsentlig ned i indkomst under et ressourceforløb, og det presser deres privatøkonomi. Derfor har vi løbende været i dialog med bestyrelser og medlemsrepræsentanter for at finde en løsning, der kan give økonomisk hjælp uden at blive modregnet i den offentlige ydelse,” siger Britt Brandum, medlemschef i PKA.

PKA har kontaktet ca. 500 medlemmer, der efter 2013 har været eller er i ressourceforløb eller under jobafklaring. PKA har indtil videre udbetalt knap 23,2 mio. kr. til 309 medlemmer og forventer, at knap 250 medlemmer årligt er berettiget til Sum ved ressourceforløb.

Økonomisk hjælp uden modregning 

Siden reformen trådte i kraft har PKA sammen med pensionsbranchen forsøgt at få en politisk løsning på problemet men uden held. Udfordringen er, at løbende udbetalinger bliver modregnet krone for krone i den offentlige ydelse.

Derfor har det været vigtigt at finde en model, hvor den økonomiske hjælp fra PKA ikke bliver modregnet i ressourceforløbsydelsen, da det ikke vil give nogen reel økonomisk hjælp. Engangsbeløb modregnes ikke i den offentlige ydelse.

Britt Brandum havde helst set en varig politisk løsning, men da der ikke var udsigt til nogen løsning, så er en engangssummen den eneste måde at hjælpe medlemmer under ressourceforløb på.

”Det er vigtigt, at vi skaber en rimelig økonomisk tryghed under sygdom og samtidig sikrer en god pension. På grund af modregningsreglerne ville vi skulle bruge en stor del af den løbende alderspension for at give en reel økonomisk hjælp under ressourceforløb. Men problemet er, at de penge så vil mangle til forsørgelsen i pensionistlivet,” siger Britt Brandum.

Om Sum ved ressourceforløb

  • Ved tilkendelse af ressourceforløb af minimum et års varighed kan PKA-medlemmer få udbetalt Sum ved ressourceforløb svarende til 75.000 skattefrit. Udbetaling er en del af Sum ved førtidspension. Får medlemmer tilkendt førtidspension udbetales yderligere 75.000 kr. skattefrit.
  • Kommer medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet efter ressourceforløb, skal medlemmer ikke betale de 75.000 kr. tilbage.

Om PKA

  • PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedssektoren.
  • PKA har 275.000 medlemmer og en samlet formue på ca. 250 mia. kr.