I den her uge fra d. 27. september til 1. oktober har der været Naturvidenskabsfestival på et utal af skoler i hele Danmark under temaet ”Helt vildt”. Erritsø Fællesskole afd. Bygaden har bidraget til denne landsdækkende festival, der sætter et stort fokus på omgivelserne uden for klassens rammer.

Lærer og talentvejleder, Christian Storm Tholberg, har sammen med andre aktører på skolen ansøgt om nogle økonomiske midler, så skolen i Erritsø havde en pulje at tage fra, når de skulle dykke ned i livet i Lillebælt.

– Vi ønsker at lave en TalentCamp for de allerdygtigste piger i 8. og 9. klasse. Her vil vi dykke ned i ‘Livet i Lillebælt’ og bl.a. arbejde med, hvilke levevilkår der opstår i Lillebælt, samt hvordan disse bliver påvirker af fx iltsvind. Vi vil vægte den undersøgende tilgang samt fokus på dataopsamling, bearbejdning og formidling af disse. Derudover vil vi inddrage det timeløse fag “Uddannelse og job”, fortæller talentvejlederen i et oplæg.

Livet i Lillebælt er vildt. For mange af deres elever er det også usynligt. Derfor har ambitionerne været at give dem en oplevelse af, hvor vild naturen egentlig kan være. Både i forhold til skabelsen af liv, men også ødelæggelsen af liv (iltsvind). Derudover byder Lillebælt også på vilde konstruktioner i form af de to Lillebæltsbroer, ligesom de strømforhold, der er i Lillebælt, virkelig er vilde.

Grunden til, at de har brugt den undersøgelsesbaseret tilgang, er med tanke på at man går i dybden med dyrene, livet og naturen i Lillebælt, og dermed får man nogle resultater, som man ikke ville få, hvis det blev behandlet på et overflødigt niveau.

I et samspil med faget ’’Uddannelse og job’’ har de indgået et samarbejde med EUC, hvilket har givet de deltagende piger fra 8. og 9. klasser flere perspektiver om livet i Lillebælt.

– Det har været oplagt at stifte bekendtskab med naturen og Lillebælt, når man ser på skolens geografiske beliggenhed. Vi ligger tæt på broen, og derfor handler det også om at vise eleverne, at området indeholder flere muligheder, end man lige kan spotte udadtil, fortæller Christian Storm Tholberg.

Eleverne har undersøgt livet i Lillebælt ved fange fisk, krabber og muslinger, og det er noget, som lærerne har oplevet positiv respons på. Eleverne er glad for udfordringernes fremgangsmåde, da de selv har en væsentlig indflydelse på resultaterne.

Denne festival har derfor været lærerig for eleverne, hvor de dygtigste piger i alt kommer til at udforske Lillebælt tre gange i den her uge. Lærer, Christian Storm Tholberg, håber, at denne undersøgelsestilgang kan blive relevant igen i fremtiden:

– Det er rigtig vigtigt, at eleverne nogle gange oplever en anderledes indlæring. De får nogle ting i hænderne, og på den måde kommer de i en dybere kontakt med emnet. Når man snakker om muslinger, så skal man også holde om dem. På den måde forsøger vi at omdanne teorien til praksis, slutter han af med at fortælle.