Virksomhedernes forventninger til fremtiden kravler nu opad i alle de større brancher. Det fremgår af Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for juni. Især detailhandlen har fået et mere positivt syn på fremtiden, ligesom også byggeriet på to måneder har fået rettet forventningsskuden op fra et nettotal i konjunkturindikatoren på -33 i april til nu -15.

“Erhvervslivets forventninger afspejler, at den indenlandske del af økonomien er på vej tilbage i et solidt tempo, mens eksportindustrien stadig går en svær tid i møde med en verdensøkonomi i corona-depression,” siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Byggeriets fremtidsforventninger har rettet sig yderligere op fra et nettotal i konjunkturindikatoren på -33 i april, via -24 i maj, til nu -15.

“På den ene side hersker der stadig stor usikkerhed i erhvervslivet. Men på den anden side har byggeri og anlæg nydt godt af det suspenderede anlægsloft i kommunerne, udsigt til energirenoveringer i den almene sektor via Landsbyggefonden, samtidig med at der også under coronakrisen er sat en hel del mindre private boligrenoveringsprojekter i gang,” siger cheføkonom Bo Sandberg.

21 procent mangler arbejdsopgaver
I byggeriet er der i juni 21 procent af virksomhederne, der er begrænset af mangel på efterspørgsel, hvilket er færre end i april og maj, mens der nu igen er en stigende andel på 15 procent, der mangler arbejdskraft.

“I marts, umiddelbart før coronakrisen, var der både 20 procent, der manglede opgaver og 20 procent, der manglede arbejdskraft, og den ligevægt kan meget vel indfinde sig igen henover sommeren,” siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

Også ordrebeholdningen har stabiliseret sig oven på den første chokeffekt fra coronakrisen. I juni havde byggevirksomhederne ifølge Danmarks Statistik i snit uændret 5,7 måneders arbejde i ordrebøgerne.

Fakta: Hvordan opgøres erhvervstilliden?

Danmarks Statistiks erhvervstillid opgøres som et nettotal, hvor virksomhedernes negative besvarelser trækkes fra de positive. Fx for den del af konjunkturbarometret, der vedrører byggebranchens ordrebeholdning, er der i juni et nettotal på -20. Det er fremkommet ved at fratrække de 26 procent af virksomhederne, der bedømmer ordrebeholdningen til at være ”ikke tilstrækkelig” fra de blot seks procent, der bedømmer ordrebogen som ”mere end tilstrækkelig”. Den store mellemgruppe på 68 procent vurderer ordremængden til ”tilstrækkelig”.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer