Den personalesag der blev indledt mod borgervejlederen i Fredericia Kommune i februar 2022, har nu ført til, at han har fået en skriftlig advarsel. Baggrunden for advarslen er en række udokumenterede påstande, der er fremkommet fra medarbejdere i kommunen. Vi har søgt aktindsigt i disse klager, men Fredericia Kommune har afvist at give aktindsigt. Til gengæld har vi nu set anklagerne via tidligere medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget, Inger Nielsen, der onsdag deltog i endnu et personalemøde med borgervejleder Jesper Gottlieb.

Mødet var blevet sat på på baggrund af at Gottlieb har hjulpet nogle borgere med transport til deres møder hos det offentlige, hvilket den nye personalechef i Fredericia Kommune, Pernille Kvist Johansen, ikke er tilfreds med. Der er tale om borgere, der i forvejen har det vanskeligt med at leve op til det offentliges krav. Men ifølge reglerne må man ikke køre i kommunens biler med det formål, mener forvaltningen. Det har ellers været en accepteret praksis under de to forrige kommunaldirektører, fortæller Inger Nielsen:

– Det er jo absurd. Der er tale om mennesker, der i forvejen kæmper med store problemer. Hvad er det for en kommune at bo i, hvor man skal gå i så små sko. Det er jo ikke fordi, han har kørt privatkørsel. Han forsøger at hjælpe de her mennesker, og det må han så ikke for ledelsen. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Endnu værre er det, at de så mener han burde have regnet det ud selv, efter det møde han havde med dem den 10. februar 2022, selvom det overhovedet ikke er blevet nævnt eller er skrevet i referatet.

Anklagematerialet mod borgervejlederen der blev brugt til at give ham en skriftlig advarsel, har karakter af enkelte medarbejderes personlige opfattelse af hans adfærd. Det har ikke været muligt at få bekræftet anklagerne via eksempelvis de borgere, der også måtte have deltaget i konkrete møder og forvaltningen har heller ikke spurgt dem. Gottlieb har afleveret et partshøringsindlæg, hvor han har afvist anklagerne generelt. Han mener de forskellige påstande er taget ud af sammenhæng. Men dette har forvaltningen også afvist. De ligger til grund at anklagerne må være rigtige, fordi der er flere af dem.

– Jeg mener det her er ren chikane mod Jesper Gottlieb. Der er ingen grund til at vælge kun at tro på medarbejderne, der klager, når de ikke har nogle beviser. Det er et meget tyndt grundlag at dømme nogen på. Og så ved vi jo godt, at der er tale om nogle medarbejdere, der i forvejen føler sig irriterede over at han er tilstede i sagerne, siger Inger Nielsen.

I et konkret eksempel er det klaget over, at Jesper Gottlieb skulle have ”rullet med øjnene”. Generelt er der også fremsagt påstande om, at han skal ”have sagsbehandlet”, hvilket han afviser. Ifølge hans partshøring har han forsøgt at komme med forslag og rådgivning, blandt andet baseret på hans juridiske uddannelse. Men denne form for rådgivning er nogle af Fredericia Kommunes medarbejdere altså svært utilfredse med. De klager over ham, og ifølge personalesagen opfattes han som ”arrogant”.

– Han er jurist. Det kan de måske have svært ved at acceptere. Men det ændrer jo ikke ved, at han skal hjælpe borgerne. Lige nu sidder jeg med en klar følelse af, at det vil forvaltningen netop ikke have, at han gør. Faktisk er de mest optaget af at han skal blande sig udenom, mener jeg. Og selv efter at de har givet ham en skriftlig advarsel, så kommer de altså lige på noget nyt. Nu har man pludselig fundet på, at han så ikke må hjælpe de svageste borgere med at komme til deres møder. Det kan eksempelvis være psykisk sårbare mennesker. Hvad er det for en tankegang? Jeg mener at den popularitet Jesper Gottlieb har hos borgerne står i skarp kontrast til den upopularitet forvaltningen og mange politikere har samme sted, mener Inger Nielsen.

Hun mødte selv op til demonstrationen til forrige byrådsmøde, fordi hun var fortørnet over, at der igen køres sager for at få fjernet borgervejlederen i Fredericia Kommune. Hun opfordrer nu Jesper Gottlieb til at inddrage sin fagforening, da hun mener, at der er tale om decideret personforfølgelse mod ham.

– Hvad er baggrunden for de her klager? Jeg har siddet i byrådet og i Social- og Beskæftigelsesudvalget de sidste fire år. Vi har intet hørt. Nu dukker alt det så pludseligt og belejligt op. Og det er jo tydeligt, at det handler om, at vi ikke længere har en uvildig borgervejleder i Fredericia Kommune. Han skal bare rette ind og gøre hvad der bliver sagt. De prøver på at detailstyre ham og gøre det svært for ham at hjælpe borgerne. Jeg vil opfordre alle til at møde op til det næste byrådsmøde og give deres mening til kende, hvis de gerne vil beholde en grad af uvildighed i den her by, slutter Inger Nielsen.

Jesper Gottlieb har ikke ønsket at kommentere på sagen. Han fortæller dog, at han havde taget Inger Nielsen med til den nye personalesamtale, fordi hun selv havde tilbudt det. Men han har samtidig meddelt forvaltningen, at de godt må tale om hans personalesag i offentligheden. Dermed er der ingen forhindringer i at forvaltningen redegører for deres rationale og handlinger. Vi har derfor kontaktet Pernille Kvist Johansen for at få en kommentar på den nye udvikling, men hun har ingen kommentarer til sagen:

– Jeg udtaler mig ikke om personalesager og har derfor ingen kommentarer. Personaleforhold er i sit udgangspunkt fortrolige, og alle medarbejdere skal kunne stole på, at deres arbejdsgiver behandler deres personaleforhold fortroligt, og dette gælder også for borgervejlederen, siger Johansen.

Fredericia Kommune anerkender at borgervejleder Jesper Gottlieb er populær blandt borgerne:

“Fredericia Kommune anerkender, at mange udsatte borgere sætter pris på din hjælp, men det ændrer ikke på, at du er gået udenfor din rolle, og at der er udfordringer i samarbejdet”, skriver de, og fortsætter:

“Fredericia Kommune tildeler dig en skriftlig advarsel og dine generelle bemærkninger og dine bemærkninger til de enkelte eksempler kan ikke føre til et andet resultat. Omfanget af eksemplerne og karakteren af dem gør, at der ikke er grundlag for mindre sanktioner, og grundlaget for en advarsel er fuldt ud tilstede”.

Endeligt slår forvaltningen fast, at hvis Jesper Gottlieb ikke efterlever ni konkrete krav “må du forvente at blive opsagt eller i yderste konsekvens bortvist”. Det betyder, at forvaltningen har den fulde kompetence til at kontrollere og irettesætte borgervejlederen, hvorfor denne funktion ikke er uvildig eller henhører under Fredericia Byråd, i modstrid med hvad kommunen tidligere har sagt i 2017. Dermed er der tale om et markant kursskifte i borgernes adgang til uvildig bistand i Fredericia Kommune.

Som ansættelsen står i dag har Jesper Gottlieb ikke mulighed for at føre tilsyn med forvaltningen, og han kan umiddelbart fyres, hvis personalet er utilfreds med at han undersøger dem, og som det ses i det konkrete tilfælde, samler tilstrækkeligt mange anklager sammen i fællesskab. Her ligges det primært til grund, at det er hans ord mod flere andres. Til den tjenestelige samtale den 10. februar 2022 deltog også chefen for Jobcentret, Sanela Ljesjovica, hvis afdeling generelt er meget i modvind blandt borgerne i kommunen. Hendes anledning til at deltage i et tjenesteligt møde med en person, hun selv klager over, vil kommunen ikke kommentere på.