Når uddannelsesudvalget i Fredericia mødes på tirsdag til møde, så er et af punkterne på dagsordenen uddannelsesmiljø. I sidste byrådsperiode søsatte Pernelle Jensen (V) som formand for uddannelsesudvalget en undersøgelse blandt de unge, om hvordan de ser sig selv i fremtidens Fredericia. Vi har taget en snak med Pernelle om hvad man skal drøfte på udvalgsmødet.

I sidste byrådsperiode startede man en undersøgelse om, hvordan man på bedste vis kan få de unge til at blive i og flytte til Fredericia – og hvem er bedre at spørge end de unge? Det er de unges anbefalinger og tilbagemeldinger man på tirsdagens møde skal diskutere i uddannelsesudvalget.

Dialogforum

Et af de punkter der kom frem i undersøgelsen er et dialogforum. Formålet med dialogforummet er at skabe et forum, hvor Uddannelsesudvalget kan komme i dialog med de unge om deres uddannelsesønsker og ønsker til ungdomsmiljøet. Det er håbet, at deltagerne på dialogforummet kan ændre sig alt efter hvilket tema, der er på dagsorden.

I undersøgelsen har man blandt andet fundet ud af, at der er behov for et forum hvor man kan drøfte emner som ungdomsboliger, offentlig transport og arrangementer på tværs.

“Det giver os en mulighed for at få de unge i tale. Vi får chancen for at lytte på hvordan de unge ser tingene. Hvilke tiltag de mener, kan få dem til at blive” lyder fra fra Pernelle Jensen, formand for uddannelsesudvalget.

Ansættelse af ambassadører

Udvalget skal på tirsdag også snakke om ambassadører, som et supplement til dialogforummet.

Studerende på de enkelte uddannelsesinstitutioner vil få rollen som ambassadører for tiltag og events, og kan være med til at realisere ideer til styrkelse af det tværgående uddannelsesmiljø som fødes enten i dialogforum eller i Uddannelsesudvalget.

Ambassadørkorpset skal bestå af studerende fra 10. klasse, de forskellige ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser i Fredericia Kommune. Det foreslås, at der afsættes en pulje til aflønning af ambassadørerne.

“For mig får ambassadørerne en stor rolle. De skal være med til at lave tiltag for de unge. Eksempelvis også et studiestarts arrangement på tværs af alle uddannelser. Vi har mange nye der starter. Lærere, politi, automationsteknologer – oveni alle dem vi har på maskinmesterskolen og musicalakademiet” udtaler Pernelle Jensen til Fredericia AVISEN.

Vigtigt for fremtidige uddannelser

Fredericia har længe kæmpet en kamp for at tiltrække flere uddannelser – og der har været en rimelig succes indtil videre. Men det er vigtigt med et godt studiemiljø.

“Det er vigtigt at vi skaber et godt studiemiljø. Det er meget afgørende for vores muligheder når vi skal tiltrække nye uddannelser. De kigger i høj grad på om der er et fungerende studiemiljø. Vi vil gerne tiltrække uddannelser til byen, så Fredericia kan blive en uddannelsesby” slutter Pernelle Jensen.

Punktet er til debat i udvalget. Om det bliver vedtaget og i hvilken form er ikke sikkert før de er færdige med udvalgsmødet.