Når uddannelsesudvalget i dag samles er det med ét punkt på dagsordenen: Opsigelse af samarbejdsaftalen omkring UU-Lillebælt. En opsigelse der allerede er stemt igennem hos samarbejdspartneren, Middelfart Kommune.

Regeringsaftalen ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” betyder blandt andet, at det ikke længere er et krav at uddannelsesvejledning skal foregå i regi af UU-centre.

Middelfart Byråd har på deres byrådsmøde d. 1. oktober besluttet, at integrere uddannelsesvejledningen i den kommunale drift og udvikling. Derfor opsiges samarbejdsaftalen med Fredericia Kommune om UU-Lillebælt.

“Det er Middelfart, der vil have det anderledes. De traf beslutningen på et møde i mandags, og det tager vi selvfølgelig til efterretning. De har valgt at hjemtage opgaven hos dem” siger formand for Uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen til Fredericia AVISEN.

Opsigelse allerede fra april

Aftalen kan opsiges med 9 måneders varsel til udløb pr. en 1. august, dvs. én gang årligt inden udgangen af oktober. Såfremt begge parter er enige og under hensyntagen til gældende overenskomster og aftaler på området, kan den endelige opsplitning ske før.

Fredericia Kommune anbefaler, at gennemføre opsplitningen pr. 1. april 2019 af hensyn til elever, forældre og skoler samt hurtigere afklaring for personalet i UU-Lillebælt.

Efter 1. april er styr på UPV-processen og afgangseleverne er blevet tilmeldt til ungdomsuddannelse i starten af marts, og dermed være til mindst gene for elever og forældre. Desuden vil det være muligt at igangsætte arbejdet i den koordinerede ungeindsats i Fredericia allerede 1. april, og dermed skabe et godt fundament til arbejdet med FGU´en, som starter 1. august 2019.

Pernelle Jensen: Vi må tage beslutningen til efterretning

“Vi mødes i udvalget og finder ud af, hvad vi skal gøre, og det drøfter vi i den kommende tid. Vi prioriterer det meget i Fredericia. I sidste budget var der afsat 1 million kroner til det, og i det nye budget er der afsat 750.000 kroner til en større vejledningsindsats, så det er noget vi prioriterer højt” fortæller Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget i et interview til Fredericia AVISEN inden hun slutter:

“Vi ville gerne have holdt fast i samarbejdet i den nuværende form, men de ville det anderledes og det må vi tage til efterretning”

https://www.fredericiavin.dk/
Annonce