Den 15. juni 2017 trådte en ny planlov i kraft, som giver pensionister mulighed for at bo i deres sommer- og fritidshuse året rundt allerede efter kun et års ejerskab. Tidligere på året blev realkredittens lånegrænser for sommerhuse udvidet, hvilket har gjort finansieringen af sommerhuset billigere.

Folketinget har netop vedtaget en ny planlov, som giver pensionister bedre mulighed for at benytte deres sommer- og fritidshuse hele året. Lovgivningen trådte i kraft den 15. juni 2017. Der er blandt andet ændret på, hvor længe pensionister skal eje deres sommerhus, inden de må benytte det som helårsbolig.

Formand for Dansk Ejendomsmæglerforening’s Kreds 8, Stig Aaes Jensen siger i en pressemeddelelse: ”Den nye planlov udvider pensionisternes muligheder for bo i sommerhuset. Tidligere krævede det, at pensionister havde ejet sommerhuset hele otte år, før de måtte benytte det til helårsbeboelse. Derfor skulle man købe i god tid inden pensionen. Nu behøver man nu kun at eje det i et år, inden man kan flytte permanent ind i det.”

Når pensionister vælger at benytte deres sommerhus som helårsbolig, er der tale om en personlig anvendelsesret. Det betyder, at sommerhuset ikke formelt får status som helårsbolig, men at retten følger pensionisten. Hvis arvinger overtager sommerhuset, kan de igen benytte det som fritidsbolig. Der er ikke tilknyttet bopælspligt, når sommerhuset sælges igen.

For dem, som bor i sommerhuset sammen med pensionisten, gælder der dog særlige regler. En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse, og efter pensionistens død kan husets anden beboer fortsætte med at bo i boligen hele året. Retten vil i dette tilfælde først bortfalde ved fraflytning.

Lovgivningen tager højde for, at ægtefællen eller samleveren fortsat kan blive boende, hvis pensionisten går bort. Dermed behøver ens efterladte ikke flytte, men de er sikret at de kan blive boende indtil, at de selv vælger at fraflytte” siger Stig Aaes Jensen.

I foråret gav Folketinget realkreditinstitutter mulighed for at udlåne op til 75 pct. af sommerhusværdien, hvor den tidligere grænse var 60 pct. Det gør det billigere at finansiere sommerhuskøbet.

De nye regler indføres for at give kommuner, virksomheder og borgere bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.