Den nu pensionerede kriminaldommer Asger Ringgaard Møller har givet tilladelse til, at Fredericia  Avisen skriver om det arbejde han og en tidligere domsmand lavede i 2010-2012, hvor de gennemgik 5 sager, som var gået i hårdknude mellem borgerne og Fredericia Kommune.

De to herrer mødte i 2010 en af de personer, som gennem flere år har kritiseret Fredericia Kommune, for ikke at overholde god forvaltningsskik,  ikke behandle borgerne med respekt, ikke overholde landets love og derudover for i årtier at have ført en forfejlet politik på børne- og unge området. Ingen af de to, havde før mødt denne kvinde , men de gav sig tid til at lytte på, hvad denne borger mente at havde været udsat for af Fredericia Kommune, i den kamp det for hende var at forsøge på, at skaffe et nogenlunde liv til hendes barn, som dokumenterbart for resten af livet har alvorlige lidelser, forårsaget af skolegangen i Fredericia Kommune og i mødet med kommunens professionelle.

Da kvinden havde fortalt om sine oplevelser i Fredericia Kommune, sagde Asger Ringgaard Møller: ” Det kan jeg lige så godt sige dig, at det tror jeg simpelthen ikke på!”. “Fordi hvis det er sandt, det du fortæller, så betyder det, at vores samfund er på vej mod et sammenbrud!”. Kvinden svarede ” Det forstår jeg godt, du ikke vil tro på, men vil du give mig en chance for at bevise, at det er sandt?”
Det accepterede Asger Ringgaard Møller og den tidligere domsmand, og de fik derefter fuldmagt til at få fuld aktindsigt i sagen.

De to herrer brugte 2 måneder på at gennemgå sagen, og det gik derefter op for dem, at kvinden havde ret i sin kritik.
De mødte derefter borgmesteren og kommunens øvrige ledelse, for at fortælle dem om de problemer, de kunne se af sagsakterne.
Kommunen var desværre ikke særlig lydhøre overfor de to, da de hørte den alvorlige kritik, der fremkom, og de prøvede at affeje den 14 sider lange rapport, som Asger Ringgaard Møller og den tidligere domsmand havde lavet udfra sagens akter, ved at kalde den for et partsindlæg, hvilket Asger Ringgaard Møller bestemt afslog, at den skulle ses som.

Men kommunen nægtede at tage sig af nogen af de 5 rapporter, som alle viste alvorlige svigt af sårbare familier og uprofessionel sagsbehandling af især Familieafdelingen, Skoleafdelingen og PPR (Pædagog-Psykologisk-Rådgivning). I stedet blev Asger Ringgaard Møller og de 5 familier, som rapporterne omhandlede mødt med en mistænksom og nedladende holdning fra Fredericia Kommunes ledelse, de oplevede endda ligefrem, at en direktør direkte talte usandt.

Vi bringer her et uddrag af en af rapporterne, som Fredericia Avisen har fået udleveret

“Vi har fået fuldmagt til aktindsigt, og Fredericia Kommune har herefter fremsendt sagsakter. Vi kan konstatere, at der er mange vigtige dokumenter, som vi ikke har fået fra Fredericia Kommune. De manglende dokumenter har vi måttet rekvirere fra moderen, som ligger inde med dokumentation for sagens forløb”

“Der er en lang række af dårlige hændelser, som strækker sig over ca. 10 år”

“Moderen bliver i forløbet mere og mere desperat på sit barns vegne. Hendes kamp for at få hjælp til barnet fører til, at nogle i kommunen ser hende som problemet. Vi finder det meget forkasteligt, at opfattelsen af moderen muligvis har haft den konsekvens, at behandlingen af barnets sag ikke er udført objektivt”

“P.g.a. barnets megen fravær omtales hjemmeundervisning, men kommunen tager ikke initiativ til dette. Vi kan se af diverse mails mellem kommunens ansatte, at man fejlagtig opererer med, at det er moderen, der ikke vil have etableret hjemmeundervisning. Vi har set dokumentation for, at Kolding Psyk. beder kommunen om det, og moderen har også flere gange bedt om dette. I et tilfælde med afslag begrundet i, at det kun gives til dødssyge børn!”

“Meget kunne have set anderledes ud, hvis kommunen fra starten havde efterlevet Servicelovens Formålsparagraf, § 1, og § 46 om særlig støtte til børn og unge, samt de regler, der handler om sagsbehandling og ansvar.”

“Vi finder, at der er en række forhold, der bør give Fredericia Kommune anledning til nærmere undersøgelse af egen sagsbehandling.”

“Det synes som om, at hver gang barnet er startet på et nyt skoleforløb, har det nye tilbud været præget af visse embedspersoners negative indstilling til moderen, så tilbuddet på forhånd var dømt til at mislykkes.”

“Der foreligger en del uhensigtsmæssige  udtalelser om både barnet og moderen, som er sendt rundt i kommunen samt Kolding Ungdomspsyk. Det virker ikke som professionel sagsbehandling at hjælpe et barn på en sådan måde.”

“Vi får det indtryk ved gennemgang af akterne, at de medarbejdere, der har arbejdet med sagen ofte ikke har forstået, at det var en syg pige, de havde med at gøre, men blot har grebet et tilbud, og så har håbet på, at det var det rigtige.”

“Der mangler skriftlige afslag og klagevejledning og adskillige gange ses der ikke at foreligge svar fra kommunen.”

Fredericia Avisen vil forsøge at få en kommentar til artiklen fra Fredericia Kommune.