Nu kan de ældre i Kolding Kommune smile lidt bredere. Der er cirka 1 mio. kr. på vej til de mange frivillige foreninger der laver aktiviteter og sociale arrangementer for kommunens ældre borgere. Pengene skal gå til at sparke gang i aktiviteterne og styrke fællesskaberne i de mange foreninger efter en coronaperiode med nedlukninger.

Derfor modtager i alt 107 foreninger på ældreområdet i den kommende tid et kontant beløb de kan bruge til at holde en fest, arrangere en udflugt, holde et foredrag eller lave netop den aktivitet som de synes skaber fællesskab og glæde blandt foreningens medlemmer.

Udover penge til foreningerne er der afsat cirka 500.000 kr. til indkøb af nye rickshaw cykler, fejring af frivilligdagen og til et projekt om sjov bevægelse for nogle hjemmehjælpere.

Det er seniorudvalget i Kolding Kommune der har besluttet, hvordan de i alt 1,5 mio. kr. skal fordeles. Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen udtaler:

– Vi ved at de frivillige foreninger gør en kæmpe indsats for kommunens ældre borgere. Uanset om det er aktivitetscentrene, de større klubber som OK, Flora eller Ældre Sagen eller om det er små lokale foreninger, så er de med til at styrke fællesskaberne og skabe livskvalitet og glæde i hverdagen hos vore ældre borgere. Og vi ved at rickshaw cyklerne skaber liv og glæde for plejehjemsbeboerne. Derfor har det været helt oplagt for seniorudvalget at midlerne primært er blevet brugt på disse to områder.

De 1,5 mio. kr. er en del af Kolding Kommunes budgetaftale for 2021, hvor der blev afsat i alt 15,8 millioner kroner til at styrke fællesskaberne efter coronanedlukningerne.