I uge 46 var der skærmfri uge på IBC Kolding, hvor eleverne ikke måtte bruge hverken computer, mobiltelefoner eller tablets, mens de var på skolen. Eleverne fortæller, at det har været hårdt at skrive i hånden, at der har været enkelte ting ved det, som har været svært.

Forestil dig en hel skoledag uden elektronik.

Det er utopi at tænke sådan i et moderne samfund, som vi lever i, men det var tilfældet i uge 46 for eleverne på hele IBC Kolding, hvor eleverne ikke havde computer eller tablet med hjemmefra, og mobiltelefonen blev afleveret på rektors kontor, hvor der var mange kasser med alle klassernes mobiltelefon.

For Siw, Marius, Mass og Christian, der går i 1.G, har det været en speciel oplevelse, og det har givet udfordringer i løbet af skoledagen fortæller de. Dog har det også haft en positiv effekt i eksempelvis pauserne, fortæller de.

– Vi er en ny klasse, så vi kommer meget mere ind på hinanden nu, hvor vi taler sammen i pauserne, siger Siw.

Undervisningen var tilrettelagt det specielle forløb uden skærme. Eksempelvis var der ikke opgaver, hvor man skulle undersøge emner, som man normalt skulle bruge elektroniske hjælpemidler til.

Et usædvanligt syn på en uddannelsesinstitution i 2021. Ingen computere eller andet elektronik er fremme. (Foto: AVISEN)

Eleverne fortæller, at det har været hårdt at skrive i hånden fremfor i skriveprogrammer på computeren, og det er også noget, som der er taget hensyn til fra lærernes side, fortæller Karina Juhl Jensen, der har klasser, der er både 1., 2. og 3. års elever.

– Jeg plejer at bruge små klips i undervisningen, og det har jeg lavet lidt om. Jeg har sørget for, at der skal ske noget mere, men jeg kunne aldrig finde på at tale uafbrudt i 90 minutter. I ugen har jeg i højere grad sørget for, at der er gruppearbejde, hvor man taler sammen, og man ikke skal skrive mange noter, da de også skal kunne bruges til eksamen, siger Karina.

Et af de helt store minusser for Siw, Marius, Mass og Christian har været, at de ikke har kunnet se hvad klokken er. Det er ikke dem alle, der har et armbåndsur på, og i den henseende har det skabt uvished om, hvad klokken var. Dertil kommer, at man ikke har kunnet tjekke mobiltelefonen for beskeder vedrørende eksempelvis arbejde efter skoletid.

– Det er trygheden ved at have telefonen, der mangler, siger Siw.

Foruden issuet med mobiltelefonen oplever Karina ikke, at der har været negativet omkring den skærmfrie uge.

– Eleverne har været noget mere positive end i ugen op til, hvor de var negative. De synes, at det er fedt de er mere sammen i pausen, hvor de spiller kort og får talt sammen. I gruppearbejde vil man typisk se, at en eller to personer sidder med mobiltelefonen fremme og ikke bidrager med noget, men i den uge her, har det ikke været tilfældet. Det eneste lidt irriterende for eleverne har været at mangle computeren, så penalhuset har været på overarbejde, siger Karina med et smil.

Formålet med den skærmfrie uge har blandt andet været at gøre eleverne mere bevidste om deres brug af skærme med den konsekvens, at det er eleven selv, der styrer sin brug af skærm og ikke omvendt. Eleverne har også skullet reflektere over deres digitale vaner, og tænke over hvad fraværet af skærmen gør ved nærhed og samvær.

1 KOMMENTAR

Kommentarsporet er lukket