Hos det største oppositionsparti går man velforberedt ind til budgetforhandlinger, men inden man vil give bud på løsninger, politik og andet, vil man give borgerne og medarbejderne mulighed for at komme med deres besyv på budgetoplægget.

Tidligere i dag blev Fredericia Kommunes budgetoplæg offentliggjort, og Fredericia AVISEN har i timerne efter fanget nogle af de 21 byrådsmedlemmer. Kort før 16.00 fangede vi Venstres Gruppeformand Peder Tind. Han ser frem til budgetarbejdet og håber på et bredt forlig.

“Først og fremmest er oplægget nu sendt i høring, og fra vores side vil vi respektere dette faktum, og lade borgere og medarbejdere komme med deres reaktioner på oplægget. Derfor vil jeg ikke gå ind i den politiske debat endnu. Det er jeg ikke klar til,” indleder Peder Tind og fortsætter:

“Vi har de seneste uger set og læst et væld af analyser, rapporter, slides og generel information, som vi nu skal have tid til at gennemarbejde. Vi havde gruppemøde i Venstre i går, og nu vil vi dykke ned i oplægget, og give vores bud på, hvordan vi ser et kommende budget. Vi vil dukke forberedt op til forhandlinger.”

Kan du sige noget om økonomien og oplægget generelt?

“Overordnet set er det en bunden opgave, der handler om, at vi har et loft, som vi har ramt – og indenfor det loft skal vi nu få mest muligt ud af pengene. Det betyder, at vi skal omprioritere og mulighedskataloget er forvaltningens bud på, hvilke stillinger, der skal nedlægges, og det noterer vi os, og går i dybden med, hvordan Venstre forholder sig til det ene og det andet. Oplægget skal vi vende internt først.”

Har du ideer om, hvad I kommer med fra Venstres side?

“Ja, jeg har mange ideer, men vi skal først mødes om det. Men jeg vil sige, at man kan godt regne med, at Venstre kommer med bud på, hvor der ellers kan findes penge. Vi er trukket i arbejdstøjet, og både på anlægs- og driftsiden har vi ideer til, hvordan vi får mest ud af borgernes penge,” svarer Tind.

Hvad kan vi forvente os af jer i forhandlingerne?

“Mit håb er altid, at vi når et bredt forlig. Mit håb er altid, at Fredericia vinder – fremfor alt. Det vil det også være i dette budget, og så tager jeg også note af, at der ikke er afsat midler til finansiering af underskudet på 3,6 millioner på misbrugsområdet. De midler skal vi finde. Der må findes en løsning,” slutter Peder Tind til Fredericia AVISEN.

https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum