Da social- og beskæftigelsesudvalget i går havde udvalgsmøde, besluttede man at starte på arbejdet med en ny strategi for udsatte i Fredericia Kommune. Vi fangede formand for udvalget, Peder Tind (V), til en snak om den nye strategi.

Den eneste strategi for udsatte blev vedtaget tilbage i 2011. Derfor har man fra udvalgets side haft et ønske om en ny og mere tidssvarende strategi for kommunens udsatte.

“Vi har nu lagt an til en ny udsattestrategi. Den er baseret på flere ting. Vi har en eksisterende plan fra 2011, og det er klart at det giver god mening at revidere den nu. Vi har derfor sat gang i en procesplan, der vil forløbe over det næste år” udtaler Peder Tind til Fredericia AVISEN.

Udsathed er mange ting

Det var tydeligt at mærke på Peder Tind, at han brænder for emnet. Jeg tror, at vi kunne have talt i timer, hvis tiden var der. Men noget af det Tind vendte tilbage til flere gange, er definitionen af udsathed. Mange har et fast billede af, hvad udsathed er. Tind mener udsathed dækker over mange ting:

“Det er vigtigt med en offentlig dialog om hvad udsathed egentlig er. Det handler ikke kun om en gruppe, det kan handle om mange ting. Når man kigger på Fredericias sundhedsprofil, der ligger vi højt på ensomhed, og den mentale sundhed er også udfordret”

“Der er meget at tage stilling til – det handler ikke kun om én retning. Vi skal have en helhedsplan, hvor vi får alle med. Derfor glæder det mig, at udvalget enstemmigt har vedtaget, at vi skal have en ny strategi” fortsætter formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind.

Vi skal udnytte kompetencer på tværs

I den proces der netop er igangsat er der lagt op til, at man udnytter alt den viden som andre sidder inde med. Eksempelvis vil Udsatterådet spille en afgørende rolle i udarbejdelsen af den nye udsattestrategi. Frivilligcentret kommer også til at spille en rolle i den nye strategi.

“Det er en proces hvor vi skal inddrage mange personer og institutioner. En ny strategi kræver viden – og skal følges op med handlingsplaner. Så man har den gode retning og vision – og følger op på den med konkret handling” siger Peder Tind.

“Udsatheden er noget vi taler om. Vi vil gerne inddrage borgerne, for det er ikke noget vi kan løfte alene, det skal vi gøre sammen. Vi vil som udvalg sikre, at vi når hele vejen rundt” slutter Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.