I Fredericia har der været et færdselsuheld på Vestre Ringvej ved Prangervej.

Flere biler er kørt sammen, og det giver lidt trafikale gener.

Uheldet er dog ikke af sådan en karakter, at der er tilkaldt politi eller redningsmandskab.