Dansk Folkeparti og SF i Middelfart ønsker, at der etableres et aktivt psykiatriråd

I Middelfart kommune er der estimeret ca. 3900 borger der lever med en psykisk sygdom og ca. 11.000 borger der er direkte eller nær pårørende til en person med en psykisk sygdom. (tal fra Bedre Psykiatri)

Når man snakker om psykiske sygdomme, kan der være tale om borger med en mild form for stress eller angst til borger der er svært udfordret af svære psykiske lidelser. Derfor kan pleje og støtte behovene variere meget fra den ene borger til den anden.

Middelfart kommune skal styrke indsatsen for at hjælpe og få indblik i borgere med psykiske sygdomme og deres pårørendes udfordringer.

– En pårørende vejleder vil løbende kunne opsamle viden og erfaring, som kommunen kan bruge til at udvikle kommunens service og digitale tilbud, siger Steffen Daugaard (O), der sidder i Middelfart Byråd.

På baggrund af dette forslår DF og SF at man i Middelfart kommune etablerer et aktivt Psykiatriråd med Ældrerådet som forbillede.

Et aktivt Psykiatriråd, der sikrer en god kommunikation mellem borger med psykiske sygdomme og deres pårørende og Middelfart kommune. Psykiatrirådets nære kontakt til kommunens borger med psykiske sygdomme og deres pårørendes udfordringer og behov vil være en uvurderlig hjælp til at styrke forholdende for borger med psykiske sygdomme og deres pårørende i Middelfart kommune.

– Vores erfaring med ældrerådet er rigtig gode. Deres input til problemstillinger, bidrager til gode løsninger. Så hvorfor ikke gøre det sammen på psykiatriområdet?, siger Morten Thomsen, der repræsenterer SF i Middelfart Byråd.

Som samarbejdspartner har Psykiatrirådet høringsret i sager omhandlende borger med psykiske sygdomme og deres pårørende, dette skal være med til at sikret et mere objektivt syn på de enkelte sager.