Sygehusene i Middelfart, Tønder og Nyborg lukker ikke, hvilket ellers var blandt forslagene i det sparekatalog, som regionens direktion har fremlagt. Det betyder også, at sygehuset i Svendborg ikke omdannes til specialsygehus tidligere end planlagt, og at fødsler og akutmodtagelse dermed forbliver i Svendborg indtil omdannelsen til specialsygehus gennemføres. Derimod følger politikerne sparekatalogets forslag om at lukke sygehuset i Give, så Friklinikken flytter til sygehuset i Grindsted.

Desuden er politikerne enige om, at skadeklinikkerne i Grindsted og Tønder fortsætter, mens skadeklinikkerne i Middelfart og Fredericia lukker. Akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev nedlægges, og paramedicinerne flyttes over i ambulancerne, der rykker ud fra de samme stationer, således at de opgraderes til paramedicinerambulancer. En tilsvarende opgradering til paramedicinerambulancer gennemføres ni andre steder i regionen – blandt andet på Vestfyn, i Fredericia og i Vejle, hvor ordningerne med udrykningslæger ophører.

Kommentar fra de to lokale regionsrådsmedlemmer fra Fredericia, Bente Gertz (A) og Peder Hvejsel (V)

– Forliget indebærer at Middelfart Sygehus bevares og at der udbygges med en paramediciner i ambulancerne i Fredericia, Middelfart og Vejle til erstatning for ambulancelægerne. Vi arbejdede egentlig for at bevare ambulancelægefunktionen med Mogens Zarling i Fredericia, men han valgte selv at gå på pension, og da der ikke var andre læger, der ville overtage, hvilket der heller ikke har været i Vejle, vil ambulanceberedskabet i stedet for blive udvidet med paramedicinere. En god løsning, som også blev anbefalet af Mogens Zarling.

– Fredericia Kommune får endvidere tilsagn om, at Regionen er positiv overfor at medvirke til etablering af et sundhedshus, hvilket der derfor skal forhandles om i nærmeste fremtid, idet forligspartierne i høringsprocessen har noteret sig den interesse, der har været vist fra Fredericia kommune i at etablere et sundhedscenter i det nuværende Fredericia Sygehus. Forligspartierne er indstillede på, at der i den forbindelse ses konstruktivt på hvilke regionale funktioner, herunder jordemoderfunktion, lægevagt og psykiatrifunktioner, der i givet fald kan placeres i sundhedscentret.  For så vidt angår blodprøvetagning og røntgen til borgere bosat i Fredericia forudsætter forligspartierne at disse får mulighed for at kunne blive betjent via sygehusfunktionerne i Middelfart. Ligeledes forventes, at blodprøvetagning i vid udstrækning kan ske lokalt i lægepraksis. Vi havde gerne set blodprøverne varetaget i Fredericia på et kommende sundhedshus, fortsætter Bente Gertz og Peder Hvejsel. Dialogen med Fredericia kommune herom fortsættes.

– Sparerunder er aldrig rare, og det har denne runde heller ikke været. Som lokalt regionsrådsmedlem, vil man selvfølgelig altid gerne prøve at sikre at besparelser går ens eget område forbi, men det vil alle jo, så derfor kan der ikke laves aftaler på den måde. Vi har derfor også været nødt til at se på helheden, og i det perspektiv synes vi at resultatet kan forsvares også set med Fredericianske øjne, slutter Bente Gertz og Peder Hvejsel.