Fredericia AVISEN har i dag bragt nyheden om, at Fredericia Byråd på mandag har organisation og kommunens fremtidige administrative struktur på dagsordenen. I dag blev oplægget til politikerne sendt i høring hos medarbejderne i kommunen.

Fredericia AVISEN læste oplægget og spurgte Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe om baggrunden for nogle af de øvelser, der skal finde sted. 

“Først og fremmest så er høringsfasen i gang nu, og på mandag mødes byrådet. Men bag oplægget ligger naturligvis mange timers forberedelse, analyse, interviews og tanker. Vi går efter at lave en samlet indsats på mange af vores områder, så borgerne oplever, at sager ikke havner mellem afdelingerne”, siger Annemarie Zacho-Broe. 

I oplægget står der blandt andet for social- og beskæftigelsesområdet:

“Der etableres en tværgående enhed under Social og Beskæftigelseschefen, som får ansvar for myndighedsområdet inden for Lov om Social Service for borgere, der ikke samtidig har en sag i Jobcenteret. Ligeledes får afdelingen et særligt koordinerende ansvar i forhold til progression i sagsbehandlingen for borgere, der har mange indgange på tværs i kommunen. Det anslås, at der er mellem 200 – 300 familier og borgere med sager i mere end to afdelinger. For disse borgere skal det tværgående samarbejde styrkes med fokus på værdiskabelse, koordinering, kvalitet og tidlig indsats. En særlig bevågenhed i de kommende år vil være fortsat styring af udgifterne på det specialiserede socialområde. Her vil Myndighed og tværgående udvikling få en særlig rolle i forhold til at bidrage til løsninger, så flere borgere gennem progression i eget forløb kan opnå så høj grad af selvstændighed og livsmestring som muligt. Myndighed og tværgående udvikling får fremadrettet ansvaret for rehabiliteringsteametsamt de borgerrettede funktioner som veterankoordinator og gældsrådgiver.

“Det er præcis her vi sætter ind. Jeg forventer mig meget af det tværgående sammenarbejde – og det paradigmeskifte, der ligger i det. Den tanke kommer til at gøre sig gældende på mange områder. Vi har nu gået runde 1, hvor vi har lavet dette oplæg og foreslået en række ændringer. Det næste vi skal gøre er, at gå runde 2 – og se på, hvordan vi løser opgaverne bedst muligt,” fortæller Kommunaldirektøren til Fredericia AVISEN.

Indenfor børn- og ungeområdet afventer man den bestilte temperaturmåling, kultur og fritid skal blandt andet finde en ny leder til Fredericia Idrætscenter og den kommende koncernchef for Teknik og Miljø  får mulighed for at sætte sit præg på sin nye organisation. Dertil kommer nyheden om, at Vækstdirektørstillingen nedlægges. 

Om de fire stabe indstilles det over for byrådet, at kommunaldirektøren får til opgave at reorganisere stabene, så de lever op til de fremtidige krav. Stabe under koncernområderne vil blive inddraget i reorganiseringen.

Det var nogle af ændringerne. Fredericia AVISEN bringer løbende mere om Fredericia Kommunes paradigmeskifte. 

www.eventc.dk