Føringsstøtteregimentet fra Ryes Kaserne deltog 6. juli i højtideligholdelsen af Udfaldet fra Fredericia i 1849. Til paraden har tilskuere kunnet observere – og måske undret sig over – at der indgik to geder i geledderne af soldater.

Det er der en helt speciel grund til. Sagen er den, at en af bataljonerne, som udgør Føringsstøtteregimentet, har to geder i sit afdelingsmærke. Det drejer sig om 3. CISOPS-støttebataljon (Communications and Information System Operationsstøttebataljon). Brugen af dyr i militære enheders heraldiske mærker, som det hedder, er kendt over hele verden, og ofte ses det, at enhederne vil have maskotter, hvor det kan lade sig gøre.

Bataljonsmærket indeholder motiv fra den nordiske mytologi, og det forestiller Tors to geder, Tandgnjost og Tandgrisner (de tænderskærende). Motivet er fra et vikingesmykke i bronze fundet i en udgravning ved Tissø, dateret til år 700-750.

Historien er, at når Tor drog ud i verden, var hans to geder Tandgnjost og Tandgrisner spændt for stridsvognen og der stod lyn hen over himlen fra deres hove. Ofte blev gederne slagtet, så Tor og hans følge kunne få noget at spise, men næste morgen var gederne altid klar til igen at trække lyn hen over himlen. Det eneste, man ikke måtte, var at brække knoglerne og spise marven. Gjorde man dette, skulle gederne bruge længere tid til at komme sig.

Symbolikken i anvendelsen i bataljonsmærket er, at når Forsvarets enheder drager i felten, er det CISOPSBTN, der trækker lyn over himlen, idet lynene refererer til bataljonens status som signalenhed. Bataljonen vil altid være klar til at ofre sig 100 %, for, at Forsvarets signalmidler og netværk virker, og vil stadig være klar til at yde det maksimale igen næste dag. Bliver bataljonen dog presset så meget, at knogler eller systemer knækker, vil det tage lidt længere tid at komme til hægterne igen.

Mærkets kant er blå, der henviser til, at bataljonen ved oprettelsen var den tredje bataljon i Føringsstøtteregimentet. Den signalblå baggrund henviser til kompagniets tilhørsforhold som en del af føringsstøttetropperne. Lynene er gule og viser, at kompagniet er en signalenhed. Gederne og inskription ”FØRINGSSTØTTEREGIMENTET” øverst og ”3 CIS OPERATIONSSTØTTEBATALJON” nederst er hvide.

Gederne til paraden var venligst udlånt af Madsbyparken i Fredericia. Gederne er vant til at omgås mange mennesker, og de blev fodret med gulerødder under marchen. For at beskytte dem mod kanonsaluteringen gik gederne dog ikke med i sejrsmarchen fra Krigergraven til Landsoldaten.

https://www.fredericiavin.dk/