Af Paul Brasso

Man kan forelske sig i et materiale. Dets muligheder, dets natur, dets med- og modspil. Og fordybe sig i det. Opleve, at et enkelt, råt, neutralt næsten kedeligt materiale får liv.” De to lokale billedkunstnere Marianne Schneider og Annette Hornskov taler sig varme i ord og fagter – om pap. Solid, charmeforladt lysebrun pap. “Simpelt kan også være godt,” forsikrer de.

Men de to kunstnere, som begge sidder i bestyrelsen for Billedkunstnerrådet i Vejle Kommune, er i fuld gang med at skabe liv og oplevelser ud af det ydmyge materiale, vi overalt i verden kender som indpakning. Hvad det ender med, kan alle se, når Marianne Schneider og Annette Hornskov går i gang med arbejdet søndag den 27. august fra kl. 10. Her kan alle følge skabelsen af deres Passage til Nørreskoven fra krydset Østerbro- gade/Skyttehusvej.

Deres kunstneriske konstruktion er et led i Trekantsområdets festuge, som har “overgange” som det over- ordnede tema. Det k Marianne Schneider og Annette Hornskov til at spore sig ind på overgangen mellem by og skov, mellem mursten og træer, mellem kultur og natur. Noget vi måske oplever til daglig, men ikke tænker videre over.

“Vi begyndte med fem-seks ideer. De kom med det samme. Vi er gode til at udvikle ideer sammen – og sor- tere fra, så vi ender med noget dybere. Så kan man mærke i maven, at der er der. At vi har en ide, der kan leve op til forventningerne.”
Og sammen får de to papkunstnere inspiration og mod på større projekter, end de klarer hver for sig.

Fra yvske ideer til praktisk udførelse

Når de to arbejder sammen yver ideerne, men Marianne Schneider og Annette Hornskov sporede sig hur- tigt ind på at forme passagen for at understrege overgangen. Så gik turen rundt i byen for at nyde stedet og teste mulighederne for at gøre ideerne til virkelighed.

“Der er nogle praktiske hensyn. Vi vil godt have vejlenserne ind gennem vor passage, men der skal også være plads til dem, der ikke vil. Vi skal ikke stoppe tra kken. Hvor stor kan Passagen blive – og kan den blive stående en uge i vind og vejr?”
Pappet er solidt, og sandsække skal nok holde det på plads, så kunstværket holder ugen ud. Dere er er det slut.

Marianne Schneider og Annette Hornskov skaber ikke et blivende værk. Ligesom pap til daglig forsvinder e er at have udfyldt sin opgave i kredsløbet, opløses kunstnernes pap, som er skabt i byen, i naturen. Endnu en overgang.

Hvad kan borgerne få ud af en kunstnerisk konstruktion? Ja, det er op til den enkelte at opleve.

“Vi skal hver især beskue, opleve, indleve os og fortolke kunsten,” mener de to kunstnere, som under Trekan- tområdets Festuge ytter deres værksted ud mellem asfalt og skovbund og inviterer publikum med til tilbliv- elsen.
“Kunst kan måske være svær at tilegne sig. Men vi skal bare være nysgerrige og komme ud at opleve. God kunst åbner sindet. Så beriges du,” lover Marianne Schneider og Annette Hornskov, som håber, at mange vil gå ud at opleve mangfoldigheden i Trekantsområdets Festuge med åbne øjne og øre.

“Vi vil blive glade for alle, der nder det værd at bruge tid på Passagen. Især også hvis vi gennem den kan skabe lidt nysgerrighed og en overgang til nye kunstoplevelser for vejlenserne.

Hvis du ikke lige har tid den søndag formiddag, bliver en del af projektet også at dokumentere Passagen på video, som kan følges på kunstnernes hjemme- og facebook-sider. Eller du kan opleve deres fortolkning af Passage ved Marielundskoven i Kolding om mandagen og ved Herfordparken i Fredericia om tirsdagen.