I Fredericia skal der være plads til alle og mulighed for at leve et godt og trygt liv. I går mødtes 110 borgere i Fredericia for at se resultatet det tidligere filmseminar på Ungdommenshus i Fredericia, hvor man optog de 12 små film.

Nogle gange tager livet uventede drejninger, og alle kan på et tidspunkt i livet opleve at befinde sig i en udsat position. Derfor har Social- og Beskæftigelsesudvalg og Udsatterådet i foråret 2018 taget initiativ til at udvikle en ny strategi på udsatteområdet, som har til formål at forebygge og mindske udsathed i Fredericia. Udsatte borgere skal opleve en sammenhængende indsats på tværs af forskellige områder. Strategien skal også sætte fokus på den vigtige rolle, som organisationer, foreninger og eksisterende tilbud spiller. Derfor kan alle byde ind og blive ambassadører i Strategi for Udsathed.

Hele 52 meldte sig som ambassadører.

Processen blev skudt i gang med et kick-off arrangement i juni, hvor borgere, foreninger, frivillige, politikere, virksomheder og kommunale aktører var inviteret til at byde ind med indhold til strategien. Deres input blev til 12 temaer, som deltagerne til et åbent arrangement i oktober har lavet 12 små film ud fra.

Der var kø, da man kunne skrive sig op som ambassadør.

Klokken 16.30 bød udvalgsformand Peder Tind og formand for udsatterådet Bjarne Dahlmann velkommen. Herefter blev startegien for udsathed præsenteret, inden der var premiere på de 12 film

“Det var kulminationen på et halvt års godt arbejde. Det var borgerindragelse, det var fællesskab og det var mennesker, der tog ejerskab”, fortæller Peder Tind og fortsætter: 

“At hele 52 efterfølgende meldte sig som ambassadører var stort. Det viser også, at processen har været god. Den har givet inddragelse fra start til nu, på kryds og tværs af kommunen. Der skal også lyde en stor ros til hele forvaltningen bag dette, som har ydet er fremragende stykke arbejde”.

Så var det tid til sandwich og vand, inden den sidste del af programmet kunne løbe af stablen, herunder annoncering af ambassadørerne, facebook og nyhedsbrev. Til sidst afsluttede Peder Tind og Bjarne Dahlmann.

Se de 12 film her:

https://pro-print.dk/