Mens både pædagoger og lærere kæmpede med at holde den pædofildømte fredericianer væk fra mindreårige børn på skoler og blandt andet Erritsø Fritidscenter, ignorerede Fredericia Kommune alle advarselslamper, som de modtog i form af underretninger fra fagpersonalet, der har skærpet underretningspligt.

Fredericia Avisen er i besiddelse af en del korrespondance mellem en pædagogisk leder på Erritsø Fritidscenter – der også afgav vidneforklaring i retssagen – og den dømte pædofil. Af disse mails kan man se, at den kvindelige pædagog forsøger at få en dialog i gang med den dømte pædofil, hvor hun alle gange forklarede ham, at hun har skærpet underretningspligt og Fredericia Kommune var underrettet om hans opførsel og rygterne omkring hans person.

Men meget tyder på, at når underretningerne landede på kommunen, skete der ikke mere i sagen, selvom kommunen udmærket kendte den 38-årige pædofil, da han er dømt for lignende forbrydelse i 2005, som han blev dømt for i onsdags.

Selv familien til den pædofildømte, som også er hårdt ramt efter dommen, gjorde alt for at råbe vagt i geværet til Fredericia Kommune – i håbet om at få hjælp til den 38-årige dømte. Det kom også frem i retten, at moderen til den dømte selv gik rundt og advarede børnefamilier, hvor hendes søn plejede omgang.

En advarsel som Fredericia kommune også valgte at se bort fra.

Den 38-årige pædofil drev hjemmesiden fredericiainfo.dk. Selvom alle advarselslamper måtte have lyst på Fredericia Kommune, gav kommunen ham status som presse og inviterede ham med til alle arrangementer i kommunen – også hvor der var mindreårige børn til stede. Der kunne man så være vidne til, at den 38-årige gik rundt og delte visitkort ud til børnene, som han også blev venner med på f.eks Facebook.

Undertegnede (og andre medier ) har selv flere gange gennem en årrække kontaktet pressechef Pia Becker på Fredericia Kommune om, hvorfor i himlens navn man havde givet ham pressestatus, når han nu var førtidspensionist og ikke i besiddelse af et pressekort. Som dokumentation for, at den var helt galt med den 38-årige pædofil, blev der blandt andet sendt en video til kommunen, hvor den nu dømte render beruset rundt i en polititrøje på offentlig vej og opfører sig upassende ( videoen kan stadig ses her ).

Svaret fra kommunen var kort og kontant: Fredericia Kommune betrager ham som medie!

En blåstempling fra kommunens side, der virkelig åbnede op for hans kontakt til blandet andet mindreårige børn.

Fredericia Avisen har forgæves forsøgt at få svar på en masse spørgsmål fra kommunen, om de ikke synes, at de har et medansvar i, at den pædofile havde frit spil i fæstningsbyen.

Kommunen har ikke ønsket at kommentere sagen.

Ole Steen Hansen (S), der er ny formand efter Susanne Eilersen (DF) i Børne- og skoleudvalget, oplyser på sms:

“Jeg har bedt om at udvalget bliver orienteret på vores næste møde den 26. september.
Her vil jeg bede om vi går alle vores systemer og retningslinjer efter, for at se om vi kan gøre det endnu bedre. Om selve sagen kan jeg ikke sige så meget, det er jo en personsag som jeg ikke kan kommentere på.”

Læs flere artikler om sagen: http://fredericiaavisen.dk/tag/paedofilisagen/