Mere end halvdelen af fritidspædagogerne oplever en stigende mistrivsel blandt børnene, men den faglige kvalitet og dermed pædagogernes mulighed for at styrke trivslen er alvorligt udfordret af mange års besparelser og udhulinger af normeringerne på fritidsområdet.

Det viser BUPL’s årlige vilkårsundersøgelse, som mere end 23.000 pædagoger og ledere har deltaget i. 54 procent af skole-, fritids- og klubpædagogerne oplever, at antallet af børn og unge, som mistrives, er stigende.

BUPL’s formand Elisa Rimpler kalder pædagogernes udsagn for alarmerende.

– Beretningerne fra vores medlemmer er alarmerende. De fortæller om tiltagende vrede, angste og urolige børn, som i den grad har brug for pædagoger, som har tid til dem. Pædagogerne gør alt, hvad de kan, men fritidsområdet er blevet sparet sønder og sammen, så opgaven er nærmest umulig. Det er faktisk rystende, siger Elisa Rimpler.

Undersøgelsen viser, at tre ud af fem SFO-pædagoger i perioder af dagen er alene med den samlede børnegruppe. Hver fjerde af dem med grupper på 30 børn eller flere. Det påvirker ikke bare den faglige kvalitet og pædagogernes mulighed for at arbejde med børnenes trivsel, men afføder også deciderede farlige situationer.

Hver tredje pædagog har inden for det seneste år stået i en situation, der var uforsvarlig eller farlig, fordi de var alene med en stor børnegruppe.

– Virkeligheden ude i SFO’erne kalder i den grad på flere pædagoger og en opprioritering af området. Mere end nogensinde er der brug for fritidstilbud af høj kvalitet, der kan styrke børnenes selvtillid og selvværd og få alle med i fællesskabet. Men som det er nu, bliver det en ulige kamp for fritidspædagogerne, siger Elisa Rimpler.

SFO’erne har i årevis været presset af besparelser. Det bliver nu forstærket af mulighederne for at afkorte skoledagen, uden at der nødvendigvis følger penge med til SFO’erne, som skal udvide åbningstiden.

Hver anden leder på fritidsområdet svarer, at skolen inden for det seneste år har forkortet undervisningstiden for børnene, som går på SFO’en. Men to ud af tre SFO-ledere svarer, at de ikke er blevet kompenseret økonomisk for den udvidede åbningstid, der følger med.

Det er en stærkt bekymrende melding fra SFO-lederne, at de er nødsaget til at smøre ressourcerne tyndere ud, fordi der ikke følger penge med til SFO’erne i takt med, at skolerne får frihed til at korte skoledagene. Det bliver politikerne nødt til at gøre noget ved allerede nu, siger Elisa Rimpler.