En analyse viser, at folkeskolereformen ikke er i nærheden af at være i mål. Dette gør sig også gældende i Fredericia Kommune, hvor man på flere området er bagefter i implementeringen af reformen. Fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Fredericia, Helle Secher-Kiib, fortæller i et interview til Fredericia AVISEN, at der er brug for mere tid til at samarbejde.

“Pædagogerne peger selv på, at den ringe tid til forberedelse og muligheden for at samarbejde med lærerne udfordrer muligheden for at skabe differentieret og varieret undervisning, at få alle børn med og sikre en meningsfuld skoledag, ” sagde BUPL-formand Elisa Rimpler tidligere i denne uge. Hendes udtalelse finder opbakning hos de lokale pædagoger, fortæller Helle Secher-Kiib.

“Som udgangspunkt er der mange gode intentioner i reformen, som vi ser positivt på. Bevægelse, en varieret skoledag og understøttende undervisning. Alt i alt initiativer der bakker op om en god og tryg skoledag. Der er mange gode intentioner, som vi kun kan bakke op om”, siger Helle til Fredericia AVISEN, men hvorfor der kun er tale om intentioner og ikke et reelt output har hun også en god forklaring på.

“Jeg ser årsagerne som værende delt. Primært er der en ressourcemangel. Der er ikke sat nok ressourcer af til at løse opgaverne der skal til at indfri intentionerne. Så er der en del der handler om det med at der ikke er prioriteret nok fokus på samarbejde. Alt undersøgelse viser, at lærer-pædagog samarbejdet og tiden hertil er altafgørende for at løfte udfordringerne i folkeskolen. Det samarbejde er der ikke tid nok til”, fortæller Helle Secher-Kiib, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Fredericia.

“Så har vi hele den del der handler om, at det ikke er tydeligt i folkeskolereformen hvad man mener med begreberne. Man skal ligesom bygge skibet mens man sejler. Målet og hvad vi skal præstere er ikke klart. Det bliver sådan lidt på må og få, og alt man gør sådan fører ikke ret langt til et fælles mål”, siger hun.

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Ole Steen Hansen, fortæller til Fredericia AVISEN i samme kontekst, at man har haft svært ved at definere pædagogernes rolle i folkeskolen. Det er en problematik som Helle Secher-Kiib kan nikke genkendende til.,

“Man kan sige, at hele udfordringen er, at man har valgt at opsummere både på antal og på opgavemængden for en faggruppe i folkeskolen, uden at blive enige om hvilken opgave der skal løses og hvilket mål det skal bidrage til. For mig at se er det hele humlen i det, at forberedelsen til reformen ikke har været godt nok”, siger Helle og fortsætter:

“Det er som om, at man har sagt: Her er folkeskolereformen, gør noget ved det. Her gør vi så noget ved det, på en skole gør man det forskelligt, i et team gør man det forskelligt, og hver lærer og pædagog gør det forskelligt. Der er ikke meget fælles retning, og det giver ikke den gode og varierede skoledag for børnene”.

En justering til folkeskolereformen betyder, at man i stedet for understøttende undervisning kan indføre to-voksentimer i løbet af skoledagen i stedet. Formand for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling, så gerne at der bliver tale om to-lærertimer, men for Helle Secher-Kiib og hendes kollegaer vil det give god mening med et stærkt lærer-pædagog samarbejde.

“Jeg tænker, at den her lærer-pædagog ordning vil løfte meget. For det første har vi store klassekvotienter med mange elever i klasserne. For det andet vil viften af øjne på eleverne blive bredere ved at have to forskellige fagligheder. De skal bruges til det de hver især kan – og når de spiller sammen får vi forhåbentlig et fælles tredje, som er til børnenes fordel”, siger hun.

“Det bliver selvfølgelig på bekostning af den lange skoledag. Ikke at jeg er fortaler for den lange skoledag, men jeg er heller ikke fortaler for den korte. Hvad enten det er en lang eller kort skoledag skal den være varieret og med understøttende undervisning for de elever der har det behov. Det duer ikke hvis vi bare får mere af det samme”, fortsætter hun.

“Hele pædagogernes indgangsvinkel er, at vi kan noget andet end lærerne. Der er mange snitflader, men vi kan noget forskelligt i det felt hvor vi i fællesskab kan løfte elevernes trivsel”, siger fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Fredericia, Helle Secher-Kiib afslutningsvist.

Leave a Reply