Hvert år kommer cirka 4000 børn i alderen 7–14 år på skadestuen efter at være kommet til skade som fodgænger eller cyklist. En cykelhjelm på hovedet og et godt kendskab til færdselsreglerne er vigtigt for byens børn og unge, når de bevæger sig ud i trafikken på cykel. Det budskab er der blevet arbejdet med på skolerne i samarbejde med politiet forud for den store cyklistfinale i indre by i Fredericia tirsdag den 26. maj.

”Gå- og cykelprøverne i vores skoler er med til at lære vores børn, hvordan de begår sig sikkert i trafikken og dermed forebygger ulykker. Trafiksikkerhed er et fælles anliggende, hvor både skole og forældre må tage et ansvar for at lære børnene de grundlæggende regler”, siger Susanne Eilersen, udvalgsformand i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Tirsdag den 26. maj afvikles finalen af årets cyklistprøve for elever på 6.årgang. 40 elever fra skolernes 6.klasser er gået videre til finalen og skal dyste om æren og en ny cykel. Cyklistprøven på 6.årgang er blot en lille del af den indsats, som skolerne gør i forhold til at gøre børnene sikre i trafikken. Skolerne står også for at få uddannet skolepatruljer, der sikrer, at børn kan komme sikkert over vejen ved skolen om morgenen.

Ud med trafikprop, ind med selvstændighed og motion
Det er et problem på flere af skolerne i Fredericia, at mange forældre gerne vil køre deres børn i skole. Det betyder kaoslignende forhold på vejene omkring skolen, hvilket svækker gående og cyklende børns trafiksikkerhed. Skolerne arbejder derfor på at finde løsninger, der skal gøre det mere attraktivt at gå og cykle til og fra skole.

”Forældrene kan gøre meget for at understøtte trafiksikkerheden ved tidligt at lære deres børn at cykle eller gå til skole. Der er etableret gå- og cykelbusser i flere kommuner, som betyder, at en større gruppe af børn går sammen med nogle ældre børn eller voksne, hvilket både kan være forældre eller andre frivillige i lokalområdet. I Fredericia Kommune vil vi meget gerne bakke op om sådanne løsninger, hvis forældrene viser interesse”, siger udvalgsformanden.

Cyklistfinalen
Cyklistfinalen afvikles tirsdag den 26. majkl. 9-13. Eleverne skal gennemføre en manøvrebane og cykle finaleruten på cirka fire kilometer med start og mål på Fredericia Politigård.

Fakta
Undersøgelser viser, at børn, der cykler til skole, er mere aktive dagen igennem end børn, der bliver kørt i bil til skole.  Desværre viser udviklingen, at antallet af børn, der bliver kørt i bil til skole og fritidsaktiviteter, er fordoblet i løbet af de sidste 15 år.

Børn, der altid bliver transporteret rundt i bil, er i risiko for at blive overvægtige og komme til at lide af forskellige livsstilssygdomme. De risikerer også at få den opfattelse, at den eneste måde, man kan komme fra A til B på, er med bil.

(Foto: Rådet for Sikker Trafik )