Karsten Thomsen er gymnasielærer i Horsens og har fotograferet fluer i sin fritid gennem en årrække. Han har forsket i træbotanik og tidligere formand for naturforeningen Verdens Skove, der arbejder for at fremme vild og artsrig natur med gamle træer, både i Danmark og i andre lande. De seneste to somre har han bl.a. besøgt Treldeskovene i søgen efter sjældne insekter. Artiklen her er den syvende af en række om Treldeskovenes ukendte naturskatte.

Af Karsten Thomsen

Sort Vedsvirreflue har modsat mange slægtninge ingen blød pels på kroppen, men ligner med sin glatte sorte og gule krop en stor, stikkende, mørk gedehams. Som flue mangler den dog hvepsenes store, sorte antenner, så for at overleve ved at se farlige ud har arten udviklet sorte forben, som holdes frem foran hovedet, så de ligner hvepseantenner.

De eneste to gange, jeg var set arten, var i Trelde. Her bruger de voksne vedsvirrefluer de varme dage til at finde sammen og parre sig. Det skønneste syn mødte mig, da jeg stod på tæer ved en blomstrende kvalkvedbusk, og midt i skærmens flødehvide blomsterkrans sad et mørk fluepar hægtet sammen i parring. De fik hastigt travlt med at flygte og fløj besværligt, sammenhægtede.

Jeg tænkte, jeg havde glippet mit livs fluebillede. Men nogle dage senere besøgte en ven og jeg Trelde igen, og vi tjekkede det rige flueliv i blomstrende buske. Ved en stor kvalkved-busk var der bid. Et par var i deres ekstase faldet ned på en lille tjørn, hvor de holdt fast i deres kærlige gøremål. Og den blå sommerhimmel understregede vingernes formørkede farve.

Vedsvirrefluer har deres navn, fordi de kendes fra fugtige løvskove med gamle træer under nedbrydning. Her lever larverne skjult i råddent ved. De er ikke almindelige i Danmark, og også i tilbagegang i det øvrige Europa, fordi gammel naturskov sjældent beskyttes mod intensivering af skovdrift.

Hvordan finder man den?

I den tætte skov er det svært at finde varme steder med blomster. Men på dele af militærets arealer ved Treldeskovenes vestligste side er der et græsningsprojekt, hvor man ikke rydder blomstrende buske. Her er der muligheder for at træffe de store fluer.

Litteraturen siger, at de voksne sorte vedsvirrefluer træffes på ranunkler. Nu ved jeg, at kvalkved også kan begejstre dem.