Forside Danmark Overskudsvarme fra Shell risikerer at gå op i den blå luft –...

Overskudsvarme fra Shell risikerer at gå op i den blå luft – og varmeregningen stiger i Fredericia

DEL
Shell
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Shell Raffinaderiet har i årtier leveret overskudsvarme til TVIS og dermed fjernvaremforbrugerne i hele Trekantområdet. I disse måneder arbejder Christiansborg energipolitikere med et nyt energiforlig – og går de nationale politikere med den sidste delanalyse, vil den klimabevidste overskudsvarme ende i den blå luft og samtidig betyde en stigning på slutbrugernes varmeregning i Fredericia.

Gennemføres Delanalyse 5, som er på bordet, vil det ifølge Skatteministeriets egne beregninger betyde en skattestigning for husstande i TVIS-området (Fredericia) på 560 kr/år. Det er en lokal skat, som kun matches af en stigning på 350 kr. i Aalborg. Ingen andre steder har man beregnet, der vil ske skattestigninger.

Læs videre efter annoncen

Annonce

Fredericia Borgmester Jacob Bjerregaard håber ikke, at det kommer så vidt. Han bruger i denne tid sit netværk på Christiansborg til at sikre den bedste aftale for området.

Jacob Bjerregaard
Jacob Bjerregaard – Foto Thomas Lægaard, Fredericia Avisen

“Det er ret simpelt. Vi er glade for, at den overskudsvarme, som vores virksomheder leverer, ryger tilbage i fjernvarmesystemet. Det er meget bedre end at sende den ud i den blå luft. Jeg hører også positive signaler i forhold til, at denne ordning fortsætter. Vi arbejder derfor målrettet på at sikre en god energimodel,” siger Jacob Bjerregaard til Fredericia AVISEN.

I 2015 koblede Shell Raffinaderiet den seneste udvidelse på. Det var en varmeveksler ,som henter hvad der svarer til 1200 standardhuses (130 m2 med et årligt fjernvarmeforburg på 18,1 MWh) årlige forbrug af fjernvarme ud af systemet, og dette betød ifølge TVIS en besparelse på 80 kr. for et standardhus i TVIS. I alt leverer Shell hvad der svarer til 23.000 standardhuses årlige forbrug af fjernvarme eller ca. 25 procent af behovet i TVIS-området.

”Vi er blandt verdens mest energieffektive raffinaderier, fordi vi blandt andet udnytter overskudsvarme. Det risikerer vi at sætte over styr, hvis afgifter gør det umuligt for os at levere fjernvarme, fordi prisen på vores overskudsvarme bliver for høj,” siger Pressechef Torben Øllegaard Sørensen til Fredericia AVISEN og fortsætter:

”Det kan betyde, at man gør overskudsvarme til spildvarme. For fjernvarmeforbrugerne vil det betyde en ikke uvæsentlig prisstigning. For os vil det betyde en tabt indtægt, og samlet set vil der skulle bruges mere energi.”

Shell Raffinaderiet er blandt verdens førende raffinaderier, hvad angår energieffektivitet. Shell er nr. 1 i Europa og nr. 3 på verdensplan (Solomon benchmark 2014). Det er Shell Raffinaderiet blandt andet pga. den effektive udnyttelse af overskudsvarme. Raffinaderiet har således jævnligt internationale besøg for at se og høre om energieffektivitet – sågar fra Mexico på foranledning af Energiministeriet.

For Shell Raffinaderiet vil en ændring afgifterne betyde, at de ikke vil kunne levere som i dag. DaShell Raffinaderiet leverer ind i et system, hvor der er konkurrence, så betyder det, at man må foretage ændringer på anlæg, investeringer i formentlig millionklassen – ændringer væk fra effektiv og samfundmæssig smart udnyttelse af energien.Der tales i delanalyse 5 om såkaldt falsk overskudsvarme. Det kan Shell dog ikke bekræfte:

“Brændselsomkostningerne til at køre anlægget er betydeligt større end indtægterne fra overskudsvarme. Vores anlæg er skabt for at producere drivmidler til trafikken – ikke til at lave at producere fjernvarme. Det er et biprodukt. Vi har undersøgt, at der er muligheder for at udnytte yderligere overskudsvarme svarende til mere end 10.000 standardhuses årlige forbrug. Men for nuværende kan det ikke betale sig pga. afgifter”, slutter Torben Øllegaard Sørensen.