På en konference om overskudsvarme, som DI og Dansk Fjernvarme stod bag, lød der bred politisk opbakning til en certificeringsordning for overskudsvarme.

Mens regeringen fortsat forsøger at få indgået politisk aftale om en ny, højere afgift på overskudsvarme, er branchen ved at miste tålmodigheden. Derfor havde Dansk Industri og Dansk Fjernvarme sat hinanden i stævne ved en velbesøgt konference, hvor folketingspolitikere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre deltog i en debat om, hvordan vi sikrer en effektiv udnyttelse af overskudsvarme.

ugen
Shell i Fredericia er et de steder, som leverer massevis af overskudsvarme.
Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

De fire ordførere udtrykte bred enighed om, at vi skal have indrettet fremtidens regler, så vi i endnu højere grad udnytter overskudsvarme. Hvordan det så lader sig gøre, var der kun næsten bred enighed om.

Fra Venstre lød det fra skatteordfører Louise Schack Elholm, at regeringen havde lagt et forslag frem, hvor en ny, ensartet afgift skal afløse de nuværende regler.

– Overskudsvarmen skal udnyttes. Selvfølgelig. Udfordringen er, hvordan man udnytter den ramme, så der kommer mest muligt ud af den, sagde Louise Schack Elholm.

En af knasterne i forhandlingerne om de fremtidige rammer for overskudsvarmen er et nyt begreb, formuleret i Skatteministeriet om, at såkaldt falsk overskudsvarme teoretisk er muligt – altså at industrien skruer op for energiforbruget for at kunne sælge varme til det nærvedliggende fjernvarmeselskab efterfølgende – hvorfor det er nødvendigt med en ny, høj afgift for at fjerne incitamentet for industrien til at overproducere.

Arkiv: Fra venstre: Pressechef for Dansk Shell A/S i Fredericia, Torben Øllegod Sørensen, Kim Mortensen, Dir. Dansk Fjernvarme, Jesper Petersen (MF, Socialdemokratiet), Borgmester, Jacob Bjerregaard, Dir. Dansk TVIS Jørgen Nielsen dir TVIS, og CEO Maarten Stals A/S, Dansk Shell Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Fra både industrien, fjernvarmeselskaberne, lønmodtagerorganisationer, datacentre og en lang række andre aktører i sektoren har svaret været, at det er noget teoretisk snik-snak, som hverken dem selv, og tilsyneladende heller ikke Skatteministeriet har kunnet finde konkrete eksempler på.

Ikke desto mindre har Dansk Industri og Dansk Fjernvarme fremsat forslag om en ny certificeringsordning, som kunne verificere om industrivirksomheden producerer reel overskudsvarme.

Det forslag mødte bred opbakning.

Socialdemokratiets energiordfører Jens Joel sagde:

– I Socialdemokratiet mener vi, at vi skal kigge på en certificeringsordning. Vi tror, at det der står i vejen, er en indtægt, som vi alligevel står til at miste, sagde ordføreren med henvisning til, at hvis det var frygten fra at miste statsindtægter fra kul, så havde politikerne i energiaftalen netop indgået aftale om at udfase kul, så den indtægt forsvinder uanset hvad.

Opbakning fra Dansk Folkeparti
Samme toner lød fra Dansk Folkepartis energiordfører, Mikkel Dencker:

– Vi skal løse udfordringen med at udnytte overskudsvarmen hensigtsmæssigt. Jeg hælder mest til en certificeringsordning. Ikke bare fordi jeg er bekymret for at bruge afgiftsincitamentet unødigt.

De Radikale Venstres skatteordfører, Andreas Steenberg, mente, at der allerede i dag er kompetencer og bemyndigelse til at lave en certificeringsordning.

– Det skal være en myndighed, der udsteder certifikatet. Energistyrelsen har bemyndigelsen til at udstede det. Men den helt store udfordring er, at vi ikke tager en stor omlægning af afgifterne, sådan som der er brug for.

– Jeg er åben overfor at kigge på en certificeringsmodel, men den er der ikke regnet på endnu, sagde Andreas Steenberg.

Ved konferencen, der havde knap 100 deltagere, var der indlæg fra analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch. Mens produktionschef i Rockwool, Klaus Houmøller fortalte om nogle projekter, de har på tegnebrættet, der afhænger af klare rammer for deres investering. Og endelig holdt Pater Maagøe oplæg om, hvordan en certificeringsordning kunne fungere som løsning med at sikre effektiv udnyttelse af overskudsvarmen.

https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/75792
Køb billet her