DSB kan efter årets første ni måneder se tilbage på et overskud på 205 millioner kroner. DSBs økonomi er stærkt påvirket af de stigende el- og diesel-priser.

Resultat før skat udgjorde et overskud på 205 mio. kr. mod 782 mio. kr. i 2021. Passageromsætningen har i perioden været 72 mio. kr. lavere end den tilsvarende periode i 2019. Antal rejser var i 3. kvartal 3 procent lavere end samme periode i 2019.

Transportministeriet har meddelt, at tillægskontrakt 44 bliver ophævet. Som konsekvens heraf har DSB tilbageført den tidligere indtægtsførsel på 157 mio. kr. i 3. kvartal.

Resultatet for årets første 9 måneder er påvirket af de stigende el- og dieselpriser. Energiomkostninger er 307 mio. kr. højere end i samme periode sidste år. DSB har iværksat en række initiativer til at reducere energiforbruget.

  • Passageromsætningen har i årets første ni måneder været 2 procent lavere end den tilsvarende periode i 2019
  • DSB har i årets første 9 måneder haft 121,8 mio. rejser. Korrigeret for afgivet trafik svarer det til en stigning på 51 procent i forhold til 2021, men et fald på 11 procent i forhold til 2019
  • 43,9 mio. solgte rejser i 3. kvartal er 3 procent under niveauet i 2019 før COVID-19 pandemien
  • Resultatet er påvirket af høje el- og dieselpriser
  • Punktlighed for Fjern- & Regionaltog har været udfordret i perioden, mens S-tog har ligget på et stabilt højt niveau
  • Kunder tester check ind og ud mulighed i DSB-app
  • Erhvervsrejser bidrager til Klimaskovfonden

Kundefremgang – særligt over Storebælt

Mere end hver 4. vælger toget, når de skal over Storebælt. DSB har de seneste måneder haft en markedsandel på over 25 procent af samtlige rejsende over Storebælt. Den massive satsning på billige Orange-billetter er en stor del af forklaringen. Hertil kommer, at stigende energipriser har fået flere rejsende til at vælge toget – særligt på de længere rejser.

Pendlerne er generelt tilbage i toget, men har færre rejser som følge af den højere andel af hjemmearbejde. I S-tog er antal fritidsrejser tilbage på samme niveau som før pandemiens start.

Der er vækst i erhvervsrejsemarkedet. Den stigende miljøbevidsthed og en øget indsats rettet mod virksomheder har været med til at sikre en vækst på 19 procent i 3. kvartal sammenlignet med samme periode i 2019.

Rejs bæredygtigt – og vær samtidig med til at rejse skov i Danmark. Det er det enkle budskab til de erhvervsrejsende i toget. For hver solgt erhvervsrejse betaler DSB et bidrag svarende til rejsens CO2-udledning til Klimaskovfonden, som blandt andet har til formål at rejse mere skov i Danmark. Træerne bidrager til et bedre klima ved at optage CO2.


Kundepunktligheden har været udfordret

Kundepunktligheden for Fjern- & Regionaltog har ligget under målet for årets første 9 måneder. Det skyldes en kombination af Banedanmarks store spor- og signalarbejder hen over sommeren og en presset planlægningsproces som følge af mange ændringer af køreplanen. Gennemførelse af flere af sporarbejderne har taget længere tid end oprindeligt planlagt og i flere tilfælde er meldingen om de forsinkede sporarbejder modtaget meget sent og har forringet kvaliteten af service og trafikinformation til kunderne, som i forvejen har været nødt til at indrette sig efter de mange køreplansændringer. 

DSB og Banedanmark har med hjælp fra en ekstern rådgiver arbejdet på at forbedre den fælles planlægningsproces og arbejder sammen videre med de identificerede indsatsområder for at sikre en mere robust planlægning, der kan danne grundlag for en højere punktlighed til gavn for kunderne.

Banedanmarks udrulning af det nye signalsystem på S-banen blev afsluttet i september i henhold til planen.

Check nemt ind og ud på rejsen

DSB har inviteret 1.000 kunder til at teste muligheden for at købe billet i DSB’s app ved med et swipe at checke ind og ud på rejsen. I første omgang tester kunderne en simpel løsning, som udelukkende kan benyttes til rejser med DSB. Formålet med den nye løsning er at gøre det nemmere at være kunde i den kollektive transport.

Alle EB-ellokomotiver er leveret

Alle 42 EB-ellokomotiver er nu leveret. De første ankom i september 2020 og de sidste i september 2022.

Lokomotiverne kan køre i Danmark og Tyskland og kan opgraderes til andre lande. EB-ellokomotiverne skal derfor trække dobbeltdækkervognene i den sjællandske regionaltogstrafik og de kommende Talgo-togvogne mellem Danmark og Tyskland.

Ellokomotiverne udleder hverken dieselpartikler eller NOx og er afgørende for at nå DSB’s miljømål ’Ingen partikeludledning fra togenes motorer – undgå miljøbelastning’.

EB-ellokomotiverne havde i 2021 udfordringer med kørsel på strækninger med det gamle signalsystem. Disse er nu løst ved en softwareopdatering, og antal kørte kilometer mellem hændelser stiger som forventet.

Knorr-Bremse har erhvervet DSB’s komponentproduktion

Tyske Knorr-Bremse Group har 1. september formelt overtaget DSB’s komponent- og reservedelsværksteder. Der er indgået aftale om langsigtet levering af komponentvedligeholdelse og reservedele til hovedparten af DSB’s nuværende togflåde, indtil de aldrende togsæt er fuldt udfaset.

I forbindelse med overtagelsen er 422 medarbejdere overført til Knorr-Bremse Rail Systems Denmark A/S. Salget har givet de mange dygtige medarbejdere en fremtidssikret arbejdsplads. Samtidig får DSB en solid leverandør af reservedele til den eksisterende togflåde.

Stabilt stærkt omdømme

Danskerne har tillid til DSB. Omdømmet har i de seneste kvartaler ligget stabilt højt og er i 3. kvartal endt på 71,8. Målt efter RepTrak skalaen vurderes omdømmet som stærkt.

– Kunderne er tilbage. Især på de længere rejser vælger flere toget. Det er et vigtigt signal, der viser, at toget er et attraktivt, klimavenligt og konkurrencedygtigt tilbud, når danskerne skal rejse, siger Flemming Jensen, administrerende direktør.