Selv om FOA har forhandlet overenskomster med KL siden 23. februar, så er forhandlingerne ikke afsluttet.

FOAs hovedbestyrelse sagde i dag nej tak til en model, der på samme tid skulle forenkle overenskomst-systemet og give medlemmerne ret til en erhvervsuddannelse efter tre års ansættelse.

Det var prisen for at få retten til uddannelse, som FOAs hovedbestyrelse anså for at være for høj.

FOAs formand Dennis Kristensen har ellers talt om muligheden for at opnå et historisk forlig forud for denne overenskomstrunde.

”Hovedbestyrelsen skulle foretage en meget vanskelig afvejning af, at vi skulle slette nogle anciennitets-forløb for medlemmer, der skifter job, for at skaffe penge til uddannelsesforløbene. Det er lidt som melodien med gyngerne og karussellen. Og især vores pædagogiske sektor har følt sig ramt. Det har vores hovedbestyrelse lyttet til – og det er fuldstændig efter de demokratiske spilleregler,” siger Dennis Kristensen.

Der kommer intet konfliktvarsel som følge af beslutningen. KL og FOA sætter sig nu sammen igen for at finde et forlig, der udmønter de 0,40 procent, der er afsat til organisationsforhandlingerne.

(Foto: FOA )