Overblik over ændringerne

Tidligere i dag, kunne vi fortælle, at Fredericia Byråd er indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde på mandag. I dag har Fredericia Kommunes organisation fået Kommunaldirektørens anbefalinger, hvorefter de kan sende høringsvar. De væsentlige ændringer har vi opsummeret her. Blandt andet nedlægges direktørstillingen for vækst.

Fredericia Kommune ledes herefter som en koncern med fire koncernchefer, mod de nuværende syv fagchefer. 

Direktion

 Kommunen ledes fremadrettet af kommunaldirektøren

 Stillingen som direktør for Vækst nedlægges

 Økonomi og Personalechefen fungerer fremadrettet som stedfortræder for kommunaldirektøren

Familie og Børnesundhed

 Fortsætter uændret indtil temperaturmålingen er gennemført

 På sigt sammenlægges Børn og Unge samt Familie og Børnesundhed til det nye

Koncernområde Børn og Unge

Børn og Unge

 Fortsætter uændret indtil temperaturmålingen er gennemført

 På sigt sammenlægges Børn og Unge samt Familie og Børnesundhed til det nye

Koncernområde Børn og Unge

Voksenservice

 Voksenservice nedlægges som fagafdeling

 Center for Længerevarende tilbud nedlægges og opgaverne flyttes til Senior og

Handicap

 Center for aktivt liv og læring nedlægges og funktionerne flyttes til Social og Beskæftigelse

og Senior og Handicap

 Center for aktiv social mestring nedlægges og funktionerne flyttes til Social og Beskæftigelse

 Myndighedsafdelingen flytter til Social og Beskæftigelse

 Sundhedssekretariat og udviklingskonsulenter flytter til den nye stab Velfærdsinnovation

og Sundhed.

Pleje og Omsorg

 Omdannes til det nye koncernområde Senior og Handicap

 Tilføres opgaver fra Voksenservice

 Aktivitetscentre flyttes til den nye stab Kultur og Idræt

Arbejdsmarked og Borgerservice

 Omdannes til det nye koncernområde Social og Beskæftigelse

https://www.facebook.com/mrhoejer/
Annonce