I budgetforliget for 2020 blev der fremsat et ønske om, at der igangsættes et arbejde med at gentænke STU i Fredericia med henblik på at målrette tilbuddet til endnu flere unge med særlige behov. 

STU i Fredericia er i dag tilrettelagt som et bredt og inkluderende tilbud. Det er forvaltningens vurderingen, at man ved at oprette en klasse mere, målrettet unge med autisme spektrum forstyrrelser, vil kunne gøre det mere attraktivt for de unge og deres pårørende at vælge det lokale tilbud. Dette vil være første skridt i en løbende proces omhandlende udviklingen af STU tilbuddet.

Der vil blive tilrettelagt en hurtig involverende proces med henblik på, at et nyt tilbud kan stå klar efter sommerferien.

I andet halvår 2020 indledes en proces om næste skridt i udviklingen af det samlede STU tilbud. Udvalget vil blive forelagt en sag omhandlende dette til beslutning.

Tidsplanen

Februar 2020 

  • Interview med pårørende individuelt og derefter fællesmøde med de samme personer og arbejdsgruppen.
  • Begge processer for opsamling af ideer, handlemuligheder, erfaringer og fælles brainstorming.
  • Den endelige beskrivelse sendes i høring i handicaprådet.

Marts-April 2020: 

  • Arbejdsgruppen arbejder med indhold, indretning af lokaler, autismespecifikke undervisningsmaterialer, kommunikation og andet relevant i forhold til at starte op.
  • Ansættelsesprocedure igangsættes.

Maj – Juni 2020:

  • Start på leje af lokal og indretning af dette.
  •  Praktik for kommende elever.
  • Valg af navn.

August 2020: 

  • Opstart af nye elever.

Vil sørge for fredericianerne bliver i byen

For formand i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind (Venstre), er det vigtigt at gøre noget ved STU-tilbuddet i Fredericia, da man vil sørger for, at man ikke tager til adnre byer.

“Det er vigtigt, at vi får gjort endnu mere for at støtte STU-tilbuddet i Fredericia. Vi skal styrke det og det er ikke kun i år, men over skal vi investere i at få et endnu bedre tilbud. Jeg vil tro, at over de næste over forbliver fredericianerne i vores tilbud og tager ikke til andre byer. Det, der er det gode ved processen er, at vi inddrager forældrene og hvordan de ser på et nyt tilbud,” siger Peder Tind.

http://fredericiateater.poweredbyintegra.dk/oversigt.aspx?filmid=203&forestillingid=&internetserial=&webkode=&err=&

1 KOMMENTAR

Skriv et svar