Som det vil kunne ses, hvis man kører forbi Shell Raffinaderiet, så har de fået fræset asfalt væk på deres p-plads.

Det er næste skridt i oprensningen af den gamle forurening, som Shell fandt, og som de tidligere har fortalt om.

Foto: Shell Raffinaderiet

Heldigvis er det ikke så omfattende, som først antaget. Det betyder, at der kun skal køres omkring 25 lastbilfulde jord til miljøbehandling mod tidligere forventet omkring 150. Men udover afgravning af jord, så vil der også blive iværksat en flerårig insitu-oprensing, hvor der skal pumpes ilt ned i jorden. Ilten medvirker til nedbrydning af kulbrinter samt frigiver kulbrinter, så de kan suges op, via såkaldt vakuum-ekstraktion. Dette vil pågå frem til medio 2022.

Metoden er allerede afprøvet i området, og resultaterne fra disse test har været meget positive.

http://bit.ly/sofielindelecture