Er oppositionspartier relevante? Indlysende svar: Ja. Retten til at organisere kritisk modspil til et styre er en af de vigtigste milepæle i udviklingen og opretholdelsen af demokratiske institutioner. Hvordan ser det ud med den politiske scene i Fredericia? De seneste cirka 100 år har Fredericia været socialdemokratisk domineret. Det skyldes til dels fredericianernes sammensætning. Fredericia har været garnisonsby, havneby og virksomheds by (bl.a. DSB og post). Der resulterede i mange medarbejdere, nogle få liberalister fra især landbruget og konservative fra den militære og virksomhedsledelse. Således har bl.a. Venstre og Konservative været i mindretal og Socialdemokraterne dominante.

Hvor stærke og effektive er oppositionspartierne i Fredericia? De senere år ser det ud til, at oppositionen ikke rigtig har været i stand til at markere sig politisk. Når oppositionspartierne ikke har indflydelse, så forsvinder eller mindskes ofte antallet af markante lederskikkelser. Alt tyder på en fragmenteret, svækket og ineffektiv opposition i vores by på den ene side og en lokal administration, der ser ud til at være præget i rimelig stor omfang af manglende kvaliteter, og som umiddelbar ikke tør eller evner at stille grundlæggende spørgsmål ved ledelsesstil og indhold på den anden side. (Senest har vi set et eksempel med Fredericia Teater, hvor bestyrelsen ikke var i stand til at læse budgetter og regnskaber, så de kunne tage vare på deres eget ansvar).

Det positive ved en dominerende Socialdemokrati kunne tænkes stabilitet i forhold til politiske beslutninger. Der køres med en mantra om at samle byen, en tankegang der fører til evig bred enighed. Hvor meget enighed præger byrådsmedlemmerne vides faktisk ikke grundet lukkethed omkring diskussioner og forhandlinger. Men der sendes et signal, at borgmesteren sammen med et fuldstændig enigt byråd står foran borgerne med en monolits styrke. Der sendes et signal om absolut enighed, der rent psykologisk fører til følelsen af tryghed. Der sendes samtidig et klart besked om, at forandring hverken er nødvendig eller mulig, således bliver dette (skin)billede efterhånden så dybt internaliseret i borgernes bevidsthed, at overvejelser omkring andre muligheder og alternativer i forhold til valg og administrationsskifte er ikke eksisterende. Kritisk tænkning tilsidesættes eller bedøves, når en umiddelbar solidarisk paternalisme florer og hersker. Det ser ud til at det positive ved en dominerende parti system bliver falsk positiv til sidst. Det er en vigtig grund, hvorfor vi i Fredericia har en umiddelbar farlig politisk og samfundsmæssig cocktail: en opposition uden konkurrenceevne og en massiv kognitiv letargi blandt borgerne.

Et klart problem er, at demokratiet har dårlige kår, når oppositionen ikke er i stand til at give kvalificeret modspil. Der er flere tegn på demokratisk underskud, bl.a. dårlig repræsentation af alle borgernes interesse, lav niveau af politisk deltagelse og manglende transparens i de forskellige kommisionsmøder i forhold til beslutningsprocesser. Selvfølgelig er Fredericia ikke en by i Rusland. Vi har uafhængige retsinstanser, en fri presse, en fri politisk scene hvor oppositionen kan udfolde sig og udfordre den socialdemokratiske styre, og det eneste der marginaliserer og begrænser oppositionens virke er dens egen svækkede konkurrenceevne. Det ser ud til, at en organiseret politisk opposition i Fredericia i længere tid har været i krise, og ikke er i stand til at udgøre en seriøs udfordring i forhold til det hegemoniske magtparti. Mange års valgresultater afspejler en besværlig, ja, nærmest fjendtlig miljø som oppositionspartierne operer i. Det kan ikke siges ofte nok, at en stærk opposition er et livsvigtigt element i forhold til etableringen af en gennemsigtig og ansvarlig administration, og dens svækkelse kan medføre et demokratisk tilbageslag. Derfor er udviklingen af en effektiv og meningsfuld opposition et kritisk behov for vores demokratiske politiske styre. Det er vigtigt at forstå, at det ikke handler om de enkelte oppositionspartiers skæbne, formål, osv, men det handler om bredere systemiske implikationer. Ligeledes er en aktiv lokalpresse vigtig, så uenigheder i kommunalbestyrelsen kommer frem kontinuerligt. Pressen skal analysere og fremlægge de faktiske forhold, og ikke blot skrive det, administrationsfolk i kommunen siger og gør.

Ecaterina Pedersen

Bestyrelsesmedlem Alternativet Fredericia

1 KOMMENTAR

 1. Man skal huske at se indad før man peger på andre.

  1. vej til succes

  Oppositionen må modsat sidste valg diske op med et valgprogram, >>OG<>hvilken<< VEJ som det enkelte oppositionpartis vælgergrupper ser som den rigtige vej.

  Hvis man skal lave en sammenligning med den rigtige verden, jf. Philip Kotler, så er det kunden der bestemmer hvordan produktet skal være, og som virksomhed må man indrette sig efter, hvis man altså vil have succes !!!!

  1. vej til fiasko

  Der er desværre lokalpolitikere i oppositionen her i Fredericia, der ikke har repræsenteret deres vælgere fra første dag i byrådet, nogle har været direkte illoyale over for deres vælgere.

  Tabellen lyver aldrig, centrumvenstrepartierne i hele Europa har sovet i timen i forhold til at indrette sig efter udviklingen for deres vælgergrupper. I Fredericia har centrumvenstrefløjen 1 mandat i byrådet og tilmed på lånte stemmer, det viser at der blandt lokalvælgerne er en mistillid til (Æ, Ø, Å, SF og Radikale),som bliver svært at genskabe.

  Symbolpolitik af værste skuffe, det er det Ø og SF har stået for i Fredericia i flere år via brede budgetforlig, Ø og SF fik/får en lille bid, som de står/stod så flot og fortæller/fortalte år for år, men de undlader at fortælle, at de måtte afgive en anden del af kagen til højrefløjen, det glemmer de altid at fortælle, når de skal forsvarer der valg. *-)

  Bagefter kan man stille det spørgsmål, blev det lavet for for deres vælgeres skyld, eller om det har været for det enkelte byrådsmedlems karrieres skyld ? Jeg tror på det sidste.

  Det værste ved det her med de brede forlig er jo, at tingene kommer til at foregå bag en lukket dør, frem for en offentlig debat hvor alle fakta belyses og hvor oppositionen kan veje deres vælgeres holdning. Det vil være demokrati når det er bedst, sådan er det bare ikke i Fredericia p.t, det kan være at netop det, at man står uden for et budgetforlig skaber mere fokus på problemerne og at man kan arbejde videre med det.

  På højrefløjen må man også sige noget af det samme, dog står de langt bedre end centrumvenstrefløjen når vi taler om mandater, men det vil pynte hvis der kom et højrefløjsparti, der ikke er ringforlovet med A.

Leave a Reply