I kølvandet på redegørelsen om ADPs tidligere topleders ekstravagante overforbrug, er viceborgmester i Fredericia Kommune, Susanne Eilersen, Venstres gruppeformand Pernelle Jensen og Nye Borgerliges Karsten Byrgesen klar til at handle hurtigt. Det haster med en ny ejerstruktur og en bestyrelsessammensætning, hvor hovedaktionæren, Fredericia Kommune har flertallet.

– Jeg kan læse og se, at alle er enige i, at ADP skal have en ny ejerstruktur. Det hilsner Dansk Folkeparti velkommen. Samtidig er der ingen tvivl om, at denne sag har vist mig, at vi er nødt til at se på bestyrelsessammensætningen således, at vi som hovedaktionær selvfølgelig har flertal i bestyrelsen, mener Susanne Eilersen, der derfor opfordrer borgmester Steen Wrist til at handle nu på den nye ejerstruktur, som alle er enige om er nødvendig.

– Jeg håber, at processen bliver igangsat hurtigst muligt, fordi vi har et aktiv og en virksomhed i byen, vi skal have bragt ro omkring og genskabt tilliden til, derfor håber jeg, at borgmesteren sætter processen i gang omgående. Vi kan ikke vente til et nyt byråd bliver valgt, siger hun.

Venstres gruppeformand Pernelle Jensen er enig. Hun opfordrer også til, at man handler allerede nu. Det ville være sundt i den situation, vi står i.

– Jeg vil klart opfordre borgmesteren til at få debatten om ejerstrategien sat i gang nu. Lad os få en snak om, hvordan vi kommer tættere på ADP. Det viser sagen også, at der er behov for. Vi skal have en aktiv strategi, hvilket er helt naturligt, når man tænker på, hvor stor en virksomhed, vi har med at gøre. Dermed ikke sagt, at de har gjort noget forkert, men vi skal tættere på. Det synes vi vil være en god ide. ADP er en vigtig virksomhed for Fredericia, både når man taler vækst og udvikling, derfor er det også naturligt for os som byråd og ejere, at vi er tættere på, end vi måske har været tidligere, siger Venstres Pernelle Jensen.

Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige forstår ikke, at man sidder på hænderne. Han efterlyser både salg af ADP og handling.

– Socialdemokratiet sidder med 13 mandater og mener, at vi ikke skal handle nu, så det er svært. Jeg har forslået dem, at vi tager afstand fra det, men Socialdemokratiet vil ikke. Måske fordi de har en næstformand i ADP’s bestyrelse? Og hvad skal Venstre gøre? De har Christian Jørgensen siddende i bestyrelsen, siger Byrgesen, der i går foreslog at sælge ADP, men det er dog ikke så let, vurderer viceborgmester Susanne Eilersen:

– Jeg har også hørt, at nogle vil sælge havneselskabet fra, men det skal vi have en større viden om, før vi træffer beslutninger herom, men umiddelbart så har vi at gøre med kritisk infrastruktur, så om det bare lige kan komme på private hænder, er ikke let at afgøre i et interview, men en dialog om fordele og ulemper, hilser jeg altid velkommen. Vi skal huske, at Fredericia Havn er et stort aktiv for Fredericia Kommune. Endvidere er der meget arbejde med lokalplaner og byudvikling, hvor det er vigtigt, at vi har hånd i hanke med selskabet. Havnen genererer også flere tusinde arbejdspladser i Fredericia by, så det er ikke så let bare at trykke på en salgsknap, siger viceborgmesteren.

Der har været en del debat om det, der er foregået. Var det alvorligt eller ulovligt? Hvis kassedamen stjal for eksempelvis 900.000 kroner over en periode i supermarkedet, ville hun blive afskediget og politianmeldt, men her han man handlet hurtigt og sendt en topleder afsted med penge, går der lidt elite i det, når politikere og erhvervsfolk skal væk?

– Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, men jeg er enig i, at kassedamen var blevet straffet. Jeg ved også, at alle de steder, hvor jeg har arbejdet, var man blevet meldt til politiet, præcis som kassedamen, hvis der var tale om et anseeligt beløb, siger Eilersen, imens Venstres Pernelle Jensen efterlyser reel viden om, hvad der er foregået.

– Jeg synes faktisk, at vi har vist ved borgmestersagen, at vi reagerede strengt og hurtigt, da vi bortviste den tidligere kommunaldirektør. Det var nuvel med en anden begrundelse, men vi handlede. Her er vi bare i en anden situation, fordi det er en sag fra 2019, som byrådet ikke kendte til, og derfor ikke kunne handle efter. Det er ADP, der har håndteret sagen, og vi ved stadig ikke, hvad der er op og ned i denne sag. Derfor efterspurgte jeg også en orientering. Vi kender ikke alle detaljerne, hvilket jeg synes er underligt. Det er en personalesag, og den er håndteret af ADP. Det er svært at vurdere om en skulle være straffet, når vi ikke kender fakta i sagen, og det synes jeg faktisk heller ikke, at vi gør i dag, mener Pernelle Jensen.

Byrgesen: Man skulle have politianmeldt lederen

Karsten Byrgesen forstår på ingen måde, hvorfor både revision og bestyrelse kunne overse så store fejl. Han mener samtidig, at politiet skulle være indblandet allerede, da man opdagede misbruget.

– I samme øjeblik, der er uregelmæssigheder skal det undersøges, og når er undersøgt, og hvis svaret er ja, så overlader man det til politiet. Jeg har spurgt, hvorfor vi ikke har gjort det, og svaret var, at det ville give for meget ballade. Jeg er ikke optaget af om, der er ballade, men jeg ønsker, at folk skal behandles ens. Hvis der er uregelmæssigheder, skal det undersøges. Revisorerne er ikke faldet over det i bilagskontrollen, og hvorfor har de ikke gjort det? De har ikke opdaget mærkelige bilag, og de har ikke lyttet til whistlebloweren, der måske har hvisket det til dem. Jeg vil gerne gribe ind, men det kan jeg ikke, da der ikke er flertal til det

AVISEN har forsøgt at få en kommentar fra ADPs tidligere direktør, Nils Skeby, der ikke vil stille op, men henviser til ADPs nuværende bestyrelsesformand, Erik Østergaard, men selskabet har meldt, at ADP ikke har yderligere kommentarer til redegørelsen. Vi ville gerne have spurgt nærmere ind til det overforbrug, der kostede toplederens job.