Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

I forbindelse med brand i palmeolie (fritureolie) på Fredericia Havn kan udendørs færden og ophold i området være farligt.

Der er ikke længere eksplosionsfare.

Advarslen vedrører det afspærrede område indenfor krydset Strandvejen/Holstensvej, Strandvejen/Røde Banke og Prangervej/Vestre Ringvej. Ophold i røg fra branden frarådes.

Personer i det berørte område skal søge inden døre, lukke døre og vinduer.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af området og respekterer afspærringen.

Kontakt kun politi og alarmcentral i akutte tilfælde.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest